Doradca Klienta

Oświadczenie o ochronie prywatności


WPROWADZENIE I ZAKRES NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Reebok jest marką wchodzącą w skład grupy adidas[1]. Grupę adidas tworzą spółka adidas AG (Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy) i jej podmioty zależne, w tym adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia.

My, firma adidas International Trading BV (dalej Reebok/my), staramy się, by nasi użytkownicy byli jak najbardziej zadowoleni z naszych produktów. Udostępnione przez nich dane osobowe wykorzystujemy do udoskonalania naszych produktów i usług oraz poprawy zadowolenia klientów. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu przekazanie w zrozumiały sposób informacji na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych zebranych od użytkowników, naszego zaangażowania w ochronę danych oraz przedstawienie praw użytkowników dotyczących możliwości kontrolowania własnych danych osobowych i ochrony prywatności. Wyjaśnia również, jakie informacje o użytkowniku są gromadzone podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, sklepów lub korzystania z aplikacji na urządzenia przenośne, wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe, a także wymienia podmiory trzecie, którym te dane udostępniamy.

 

Dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów, jak opisano poniżej.

 

DANE OSOBOWE ZEBRANE OD UŻYTKOWNIKA

 „Dane osobowe” to wszystkie informacje związane z użytkownikiem i go identyfikujące samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnionymi informacjami. Reebok gromadzi różnego rodzaju dane osobowe, a także pewne szczególne kategorie danych osobowych (np. dotyczące zdrowia i inne dane wrażliwe), w tym poniższe dane (jeśli dotyczy):

 

GLOBALNY SYSTEM POJEDYNCZEGO LOGOWANIA (SINGLE SIGN-ON)

Przy rejestracji konta Reebok, które umożliwia użytkownikowi logowanie za pomocą tych samych danych na całym świecie, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia i hasła.

 

Konto Reebok

Reebok gromadzi również dodatkowe informacje dobrowolnie podane przez użytkownika: numer telefonu, płeć, preferencje, identyfikator używany w portalach społecznościowych w przypadku logowania do konta za ich pośrednictwem, a także wiek lub data urodzenia.

 

Korzystanie z naszych produktów i usług

Użytkowników korzystających z naszych produktów i usług prosimy o podanie danych osobowych (w chwili gromadzenia informacji wyjaśniamy, które informacje są wymagane, a które opcjonalne), takich jak:

 • adres pocztowy i dane dot. płatności w przypadku zamówienia w naszym sklepie internetowym;
 • data urodzenia i/lub potwierdzenie osiągnięcia odpowiedniego wieku;
 • adres e-mail, wykorzystany do logowania do jednego z naszych konkursów, darmowych upominków reklamowych (dalej „Upominek reklamowy”) lub biuletynów informacyjnych;
 • zapis korespondencji użytkownika (w tym jego uwagi dotyczące naszych produktów lub usług) z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Aplikacje Reebok
Oferujemy szereg aplikacji umożliwiających pobieranie i/lub przechowywanie pewnych informacji. W zależności od rodzaju aplikacji, prosimy o dane osobowe (wyjaśniamy, które informacje są niezbędne do świadczenia usług, a które można podać opcjonalnie, umożliwiając nam w ten sposób poznanie preferencji użytkownika), jak np.:

 • dane dotyczące zdrowia i uprawianych sportów (na przykład godziny rozpoczęcia i zakończenia treningu, rodzaj aktywności fizycznej, czas trwania, tempo, dystans, kalorie, RunScore i prędkość);
 • pomiary ciała, takie jak waga, wzrost i tętno;
 • lokalizacja.

 

Logowanie poprzez portale społecznościowe

W przypadku utworzenia konta Reebok poprzez konto sieci społecznościowej (np. Facebook), informacje uwierzytelniające logowanie użytkownika są importowane za pośrednictwem konta sieci społecznościowej. Należy pamiętać, że gdy użytkownik korzysta z tej opcji logowania poprzez portal społecznościowy, wykorzystujemy jego następujące dane osobowe:

 • identyfikator użytkownika w portalu Facebook

Za pośrednictwem sieci społecznościowej często otrzymujemy również pewne dane osobowe (na których udostępnienie użytkownik wyraził zgodę na swoim profilu publicznym), takie jak:

 • imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, preferencje, zawód oraz inne informacje związane z profilem publicznym, takie jak zdjęcia lub lista znajomych w sieci społecznościowej, a także elementy polubione.  Facebook nie udostępni nam tych danych, jeżeli profil użytkownika jest prywatny.

Reebok nie wymaga tych informacji, ale gdy użytkownik posiadający profil publiczny korzysta z opcji logowania poprzez sieć społecznościową, sieć je udostępnia zgodnie z warunkami korzystania z tej sieci. Reebok nie wykorzystuje takich danych bez zgody użytkownika.

Informacje gromadzone automatycznie

Zbieramy również dane osobowe użytkowników podczas interakcji z naszą marką, witrynami internetowymi i aplikacjami, a także sposoby korzystania z nich, jak opisano niżej:
 

§  Witryny internetowe: gromadzimy informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych firmy Reebok oraz sposobu korzystania z nich. Odwiedziny jednej z naszych witryn internetowych prowadzą do przesłania danych z przeglądarki do naszych serwerów. W ten sposób uzyskujemy następujące dane osobowe: 

 • adres IP użytkownika;
 • data i godzina wizyty oraz czas przebywania na naszej witrynie internetowej;
 • adres URL strony odsyłającej (witryna internetowa, z której użytkownik został skierowany);
 • strony odwiedzane na naszej witrynie internetowej; oraz
 • informacje o urządzeniu i przeglądarce (takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).
   

§  Pliki cookie i podobne rozwiązania: Do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku podczas odwiedzania przez niego naszych witryn internetowych lub korzystania z naszych aplikacji, my oraz nasi partnerzy wykorzystujemy różne metody, takie jak zapisywanie jednego lub więcej plików cookie lub innych podobnych rozwiązań na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych rozwiązań oraz możliwościach ich wyłączenia, należy kliknąć tutaj.

 

§  Informacje o lokalizacji: W przypadku korzystania z usługi udostępniania lokalizacji, w stosownym czasie powiadamiamy użytkownika o konieczności gromadzenia i przetwarzania danych dot. aktualnej lokalizacji, na przykład sygnału GPS odbieranego przez urządzenie przenośne. Do ustalenia lokalizacji korzystamy z różnych rozwiązań technicznych, jak dane z czujników urządzenia, które mogą, na przykład, wykrywać pobliskie punkty dostępowe WiFi, punkty NearField Communication („NFC”) i maszty przekaźnikowe sieci telefonii komórkowej. Użytkownik może w ustawieniach urządzenia wyłączyć wysyłanie danych dot. lokalizacji, a my informujemy, kiedy korzystamy z danych dot. lokalizacji.
 

Źródła informacji

Większość gromadzonych danych o użytkowniku to dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazał, na przykład podając je w witrynie internetowej, e-sklepie, aplikacji na urządzenia przenośne, w sklepie itp. Inne źródła, z których możemy pozyskać dane osobowe użytkownika, to:

§  nasze punkty sprzedaży ([tj. pewne informacje o użytkowniku uzyskujemy, gdy dokonuje zakupu w jednym z naszych sklepów]);

§  pozostałe spółki grupy adidas; oraz

§  Podmioty trzecie (takie jak agencje informacji kredytowej, organy ścigania/regulacyjne, firmy oferujące komercyjnie dostępne bazy danych itp.).

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane zebrane podczas pierwszego logowania będą służyć do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika korzystającego z różnych usług Reebok, tak więc użytkownik może logować się z dowolnej lokalizacji i na dowolnym urządzeniu, korzystając z tych samych danych logowania. Globalny system pojedynczego logowania umożliwia systemom Reebok identyfikację użytkownika bez względu na to, gdzie się znajduje. Oznacza to, że podczas pobytu w innym kraju nie musi on się ponownie rejestrować naszym serwisie.

Ponadto Reebok stworzy dla użytkownika profil, który będzie zawierał informacje pozwalające na zapewnienie mu naszych produktów lub usług. Dane osobowe uzyskane z powyższych źródeł są wykorzystywane w dostarczonym formacie lub, w stosownych przypadkach, są łączone z danymi osobowymi otrzymanymi z innych źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Wykorzystujemy i dokonujemy analizy danych osobowych użytkownika w różnych innych celach, jak to opisano poniżej:

 

§  Poprawa jakości naszych produktów i usług: dane osobowe są wykorzystywane do budowania profilu użytkownika, umożliwiającego poznanie sposobu korzystania z naszych produktów i usług. Służy to opracowywaniu ciekawszych oraz bardziej odpowiednich produktów i usług, jak również możliwości przystosowywania ich do indywidualnych preferencji użytkownika.
 

§  Realizacja zamówienia: odpowiednie dane osobowe wymienione powyżej (w tym imię i nazwisko, adres i szczegóły płatności) są wykorzystywane do przetwarzania i dostarczania zamówienia, a także do powiadamiania o statusie zamówienia. Ponadto, dane jak wiek, rok urodzenia lub potwierdzenie osiągnięcia odpowiedniego wieku mogą być wykorzystywane do ustalenia, czy użytkownik osiągnął minimalny wiek uprawniający do dokonywania zakupów przez Internet w kraju zamieszkania oraz czy nie jest osobą nieletnią w rozumieniu prawa handlowego i ochrony danych osobowych.

 

§  Przeprowadzanie kontroli: dane osobowe są również wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej oraz zapobiegania nieuczciwym działaniom. W związku z tym możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkownika naszym dostawcom usług ratingowych (zob. „W jaki sposób są udostępniane dane osobowe użytkownika” poniżej).

 

§  Obsługa klienta: w przypadku kontaktu użytkownika z Działem Obsługi Klienta (lub odwrotnie),do przetwarzania zapytania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług wykorzystujemy dane osobowe, takie jak dane dot. zamówienia i historia kontaktów.
 

 • Produkty, usługi, inicjatywy i oferty Reebok: wykorzystujemy dane osobowe do zapewnienia użytkownikowi oczekiwanych produktów i usług, takich jak promocje, programy lojalnościowe Reebok, imprezy i nasze aplikacje. W stosownych przypadkach, powyższe obejmuje dane osobowe użytkownika podawane przy zgłoszeniach do konkursów, upominków reklamowych i promocji – kontaktowe użytkownika wykorzystywane są do informacji o imprezach, a informacje dot. lokalizacji do naszych aplikacji na urządzenia przenośne (np. aplikacji do biegania).

 

 

 • Aplikacje Reebok: od użytkowników, którzy zdecydowali się pobrać aplikację Reebok, zbieramy tylko określone kategorie danych osobowych, o ile wcześniej uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe i wrażliwe dane osobowe (np. dane dotyczące stanu zdrowia) gromadzone poprzez aplikację są pobierane z urządzenia użytkownika i przechowywane na serwerach Reebok w następujących celach
  • zapewnienie usług spełniających oczekiwania użytkownika aplikacji;
  • z przyczyn określonych w paragrafie „poprawa jakości naszych produktów i usług” poniżej; oraz
  • z przyczyn określonych w paragrafie „cele marketingowe” poniżej.

 

 

 • Logowanie poprzez portal społecznościowy (oznacza wykorzystanie informacji uwierzytelniających logowanie w sieci społecznościowej, np. danych logowania użytkownika Facebooka, do utworzenia i logowania na koncie Reebok: przy logowaniu poprzez portal społecznościowy Reebok ogranicza gromadzenie danych z profilu publicznego wyłącznie do danych niezbędnych do utworzenia konta Reebok. Po otrzymaniu z sieci społecznościowej niepotrzebnych danych, Reebok takie dane odrzuca. Po utworzeniu konta użytkownik może uzupełnić w nim wszelkie dane, które chce nam udostępnić, np. dane osobowe podane podczas wypełniania ankiety. Wszelkie dane uzupełniające przekazane nam przez użytkownika są wykorzystywane do celów przedstawionych w niniejszym oświadczeniu, w tym w celu wzbogacenia profilu użytkownika Reebok i nadania osobistego charakteru jego kontaktom z Reebok.

                                                                                                       

 • Marketing: dane osobowe podawane podczas rejestracji w celu zamówienia biuletynu informacyjnego Reebok, zakładania konta do pojedynczego logowania, używania aplikacji Reebok, zamawiania lub dostarczania opinii na temat produktu lub usługi online lub korzystania z naszej strony internetowej, wykorzystywane są do utworzenia profilu użytkownika na podstawie zebranych przez nas danych. Profil ten tworzymy w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepiej dostosowanych do ich potrzeb usług, zindywidualizowanych komunikatów marketingowych i biuletynów informacyjnych oraz w celach badania opinii. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy opis wykorzystywania danych osobowych do tych celów.
   
 • Rodzaj informacji: sposób w jaki użytkownik komunikuje się z naszą marką za pośrednictwem kanałów opisanych powyżej (np. serwis Reebok, aplikacje, media społecznościowe i wiadomości marketingowe przesyłane użytkownikowi), a także informacje, które dzięki temu gromadzimy, dostarczają nam cennej wiedzy na temat zainteresowań i preferencji użytkownika. Te spostrzeżenia dają nam możliwość zaoferowania użytkownikowi jak najlepszych usług. Aby dowiedzieć się więcej o użytkowniku i jego zainteresowaniach, analizujemy jego relacje z naszą firmą, wykorzystując różne rodzaje informacji, jak przedstawiono powyżej.  W szczególności możemy łączyć informacje zebrane przez nas z informacjami zebranymi przez podmioty trzecie.  Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, wykorzystujemy informacje podane podczas kontaktu z nami do wysyłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych o produktach i usługach Reebok, imprezach, upominkach reklamowych i promocjach. W niektórych przypadkach łączymy również dane osobowe użytkownika z danymi innych osób w celu stworzenia kompleksowych raportów dotyczących korzystania z naszych produktów i usług oraz opinii na temat naszej marki.

 

 • Kanały komunikacji: komunikaty marketingowe przekazywane są użytkownikom bezpośrednio poprzez wybrany kanał, np. e-mail, telefon lub media społecznościowe. Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, prosimy użytkowników o zgodę na wykorzystanie dostarczonych nam danych kontaktowych do wysłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych.  

 

 • Rodzaj komunikatów: wysyłane komunikaty są spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych preferencji oraz zainteresowań użytkownika. Do generowania takich spersonalizowanych komunikatów wykorzystujemy metody analityczne. Bezpośrednie komunikaty marketingowe mogą zawierać informacje o naszych produktach i usługach, imprezach, upominkach reklamowych oraz promocjach i aktualnościach Reebok. W niektórych sytuacjach korzystamy z tych kanałów w celu badania opinii (np. pytania o zgodę na udział w ankiecie), poznania wrażeń na temat marki Reebok, zapytań o kwestie do poprawy. Robimy to na przykład wysyłając spersonalizowane wiadomości.
   
 • Re-targeting: na naszych witrynach internetowych i w aplikacjach zastosowano techniki re-targetingu. Dzięki temu możemy wyświetlać osobom, które odwiedziły naszą stronę i były już zainteresowane naszym sklepem oraz naszymi produktami i/lub usługami, nasze reklamy na serwisach partnerskich. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach jest bardziej interesujące dla naszych klientów niż reklamy, które nie są spersonalizowane. Techniki re-targetingu pozwalają nam analizować informacje, które zbieramy o interakcjach użytkownika z każdą z platform Reebok, jak to opisano w odniesieniu do marketingu powyżej, w tym pliki cookie, i wyświetlać reklamy w oparciu o obserwacje wcześniejszego zachowania użytkownika w sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie i instrukcje dotyczące sposobu wyłączania re-targetingu, należy kliknąć tutaj. Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe na ogół nie są skonfigurowane do reagowania na sygnały do-not-track (nie śledź) z przeglądarki internetowej.

 

 • Reklamy: współpracujemy również z firmami niezwiązanymi z Reebok, które wykorzystują techniki śledzenia w celu wyświetlania reklam w Internecie w naszym imieniu. Firmy te mogą gromadzić dane o wizytach użytkownika na naszych witrynach internetowych lub aplikacjach, a także informacje o jego interakcji z naszymi komunikatami, włącznie z reklamami.
   
 • Wzbogacanie naszych danych: otrzymane z różnych źródeł dane osobowe użytkownika w pewnych okolicznościach łączymy w celu wzbogacenia naszej wiedzy na temat jego potrzeb i preferencji w stosunku do naszych produktów i usług Reebok. Możemy na przykład łączyć informacje przesłane bezpośrednio do nas przez użytkownika z informacjami zebranymi automatycznie, jak np. metadane lub adresy IP. W przypadku stwierdzenia, że zebrane dane anonimowe z przeglądarki poprzez wykorzystanie plików cookie dotyczą historii przeglądania danego użytkownika, możemy je połączyć z dotychczasowymi informacjami na temat tego użytkownika. Możemy również połączyć te informacje z innymi informacjami (zarówno danymi osobowymi, jak i anonimowymi), które otrzymamy od podmiotów trzecich. Możemy wykorzystywać zgromadzone dane do skorelowania kontaktów użytkownika z nami za pośrednictwem jednego urządzenia (np. przeglądarki na komputerze) z kontaktami za pomocą innego urządzenia (np. aplikacji w telefonie). W szczególności, możemy przeprowadzać dowolną z tych operacji w celu przesyłania lepiej spersonalizowanych materiałów marketingowych lub w celu przygotowywania bardziej efektywnych kampanii marketingowych.  

 

§  Poprawa jakości naszych produktów i usług: korzystamy ze zgromadzonych danych osobowych użytkownika (jak również danych opatrzonych pseudonimem lub anonimowych informacji pochodzących z danych osobowych) do przeprowadzania analiz i badań, w tym:

 • opracowań naukowych/analiz danych, dzięki którym łączymy posiadane informacje (takie jak dane osobowe i/lub wrażliwe dane osobowe uzyskane dzięki zastosowaniu sportowej aplikacji Reebok lub z historii przeglądania) w szerokim zakresie, aby:
  • uzyskać więcej informacji na temat naszych klientów i ich preferencji;
  • identyfikować modele i trendy wśród naszych klientów;
  • poprawiać wygodę korzystania z naszych witryn internetowych;
  • oferować informacje, treści i oferty dostosowane do potrzeb klienta;
  • wykorzystywać je do ogólnych badań i celów statystycznych; oraz
  • opracowywać raporty zbiorcze na temat grupy adidas;
 • opracowywać nowe produkty i usługi;
 • monitorować efektywność działań sprzedażowych i usług i/lub poprawiać stosowane przez nas rozwiązania techniczne;
 • wysyłać indywidualnie dostosowane wiadomości marketingowe;
 • wyświetlać reklamy online skierowane do użytkownika.

 

 • Witryny internetowe: dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, np. za pomocą plików cookie i innych technik śledzenia, wykorzystujemy do oceny zachowania użytkownika podczas przeszukiwania naszych witryn internetowych, aby dokonać celowych ulepszeń, zoptymalizować nasze produkty i usługi oraz personalizować i poprawiać wrażenia użytkowników korzystających z naszych witryn internetowych i aplikacji.

 

 • Analiza efektywności: dane osobowe są wykorzystywane (w tym anonimowe i połączone z danymi osobowymi innych klientów) w celu dokonywania analiz sprzedaży, łańcucha dostaw oraz w celach finansowych, do oceny wyników Reebok oraz wskazania kwestii wymagających usprawnień, a także, w razie potrzeby, przekazywania tych informacji firmie macierzystej i firmom partnerskim grupy.

 

 • W przypadkach wykorzystywania danych osobowych użytkownika do celów innych niż wymienione w niniejszym oświadczeniu prywatności, poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika traktujemy z należytą uwagą i poufnością i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, innym niż określone poniżej:


Inne jednostki grupy adidas

 

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam w momencie rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i datę urodzenia) udostępniamy w ograniczonym zakresie innym podmiotom grupy adidas. Ma to na celu włączenie globalnego systemu pojedynczego logowania oraz uwierzytelnianie, dzięki czemu użytkownik może logować się za pomocą tych samych danych, które nasz system rozpoznaje na całym świecie.

Informacje, które zgromadziliśmy o użytkowniku w jego profilu, możemy udostępniać innym podmiotom grupy adidas w sytuacji, gdy obydwa podmioty są odpowiedzialne za dane osobowe użytkownika, albo w sytuacji, gdy inne podmioty działają w charakterze naszych usługodawców i przetwarzają dane osobowe użytkownika na podstawie naszych instrukcji bądź w naszym imieniu. 

Udostępniamy również inne dane osobowe użytkownika, podobnie jak dane anonimowe i zbiorcze, innym podmiotom adidas (takim jak grupa adidas A.G., podmiot dominujący w grupie, i/lub w razie potrzeby innym podmiotom adidas). Podmioty te wykorzystają te dane do analizy trendów.


Usługodawcy

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam w momencie zakładania konta do pojedynczego logowania (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i datę urodzenia) udostępniamy w ograniczonym zakresie naszym dostawcom usług w chmurze. Dzięki temu użytkownik może logować się szybko i łatwo na całym świecie, w tempie, jakiego od nas oczekuje.

Dane osobowe użytkownika są udostępniane, w razie konieczności i wyłącznie w celach opisanych powyżej, różnym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, np. firmom prowadzącym nasz program lojalnościowy i/lub akcję upominków reklamowych/konkursy, hosting, dostawy, płatności oraz dostawcom usług zarządzania oszustwami, agencjom oceny zdolności kredytowej oraz dostawcom usług analitycznych. Tacy usługodawcy i podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania surowych reguł dotyczącym przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Reebok oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Sieci społecznościowe

Nasza witryn internetowa i aplikacje, w pewnych okolicznościach, oferują użytkownikowi wtyczki społecznościowe różnych portali społecznościowych. Gdy użytkownik decyduje się na interakcję z siecią społecznościową, taką jak Facebook czy Twitter (na przykład przez rejestrację konta), jego aktywność na naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem naszych aplikacji jest również udostępniana w tej sieci społecznościowej. Gdy użytkownik jest zalogowany w jednej z tych sieci społecznościowych w trakcie pobytu na jednej z naszych witryn internetowych lub aplikacji lub używa jednej z wtyczek sieci społecznościowych, sieć społecznościowa może dodać tę informację użytkownika do jego profilu w tej sieci w oparciu o ustawienia prywatności. Jeśli użytkownik chce zapobiec tego rodzaju transferowi danych, musi wylogować się z danej sieci społecznościowej przed wejściem na jedną z naszych witryn internetowych lub aplikacji albo, jeśli to możliwe, zmienić ustawienia prywatności w aplikacji. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gromadzenia i transferu danych osobowych, praw użytkownika oraz odpowiedniego do potrzeb zachowania ustawień prywatności.

 

Organy ścigania

W przypadkach wymaganych przez prawo lub procedury prawne, Reebok ujawnia dane osobowe wymiarowi sprawiedliwości, aby chronić istotne interesy użytkownika; w przypadku dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania lub organy regulacyjne – aby chronić i bronić własności i praw Reebok, bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej Reebok lub aplikacji (telefony komórkowe), a także z prawomocnego nakazu sądu lub organu ścigania.
 

Za zgodą użytkownika

Dane osobowe użytkownika są udostępniane innym podmiotom trzecim (innym niż te opisane powyżej, na przykład, centrom sportowym lub centrom fitness albo, gdy użytkownik zdecyduje się połączyć nasze urządzenia z urządzeniami innych producentów) w innych ograniczonych okolicznościach. W takich przypadkach, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, musimy uzyskać zgodę użytkownika na udostępnienie danych osobowych w ten sposób.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Z zaangażowaniem chronimy dane osobowe użytkownika i wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne, chroniąc je przed nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres dwóch lat od daty jego ostatniej interakcji z nami, np. od daty usunięcia konta, ostatniego zakupu, ostatniego korzystania z jednej z naszych aplikacji lub innego kontaktu lub interakcji, o ile dłuższy lub krótszy okres przechowywania nie jest wymagany przez prawo, nie jest wymagany w toku postępowania sądowego lub w inny sposób potrzebny do określonego celu na podstawie obowiązującego prawa.

 

Poniższe przykłady ilustrują sposób przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to konieczne w konkretnym celu:

 

§  dane osobowe użytkownika zebrane podczas zakupu mogą być przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy podatkowe (ponad 2 lata w niektórych krajach europejskich);

 • dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez krótszy okres, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie. W takim przypadku Reebok będzie dążyć do usunięcia danych osobowych użytkownika w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku;

§  dane zebrane w związku z promocjami będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od daty zakończenia promocji.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ZA GRANICĘ

O ile nie zaznaczono inaczej, dane osobowe użytkownika przechowujemy i przetwarzamy w krajach Unii Europejskiej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dane osobowe musimy przekazać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczy („EOG”) do kraju, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych jako kraj, w którym użytkownik zwykle korzysta z naszych produktów i/lub usług. Na przykład dane osobowe przekazane nam podczas założenia konta Reebok będą przechowywane w Unii Europejskiej, a także – w celu uwierzytelnienia konta i logowania użytkownika – przez inne podmioty grupy adidas i przez naszych dostawców usług w chmurze zlokalizowanych poza granicami EOG. W takich okolicznościach podejmowane są stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Zazwyczaj działania te obejmują przegląd odbiorców pod kątem bezpieczeństwa oraz zawieranie z nimi umów, które zapewniają stosowanie takich samych lub podobnych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jak Reebok, a więc zapewniających odpowiednią ochronę danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI

Zgodnie z ogólną zasadą nie gromadzimy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że przypadkowo zostały zebrane dane osobowe dzieci w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy kroki, aby usunąć te informacje jak najszybciej, o ile zachowanie ich nie jest wymagane na podstawie obowiązującego prawa.

 

Jeżeli wiemy, że dziecko przekroczyło wiek 13 lat, ale jest uznawane za osobę małoletnią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed użyciem danych osobowych takiego dziecka musimy uzyskać zgodę się rodzica/opiekuna.

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG

Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do witryn internetowych podmiotów trzecich, a niektóre z naszych usług zapewniają dostęp do usług podmiotów trzecich (np. sieci społecznościowych).

 

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak witryny internetowe podmiotów trzecich i usługi przez nie świadczone przetwarzają dane osobowe użytkownika. Nie przeglądamy witryn internetowych i usług podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich witryny internetowe i usługi, ani za stosowane przez nie zasady ochrony prywatności. Prosimy użytkowników o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności wszelkich witryn internetowych podmiotów trzecich lub usług, do których uzyskują dostęp z naszych witryn internetowych lub usług.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Uczciwość i przejrzystość odgrywają dla nas ważną rolę. Dla zachowania otwartości w kwestii gromadzonych danych osobowych wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające użytkownikowi korzystanie z wszelkich przysługujących mu praw dot. jego danych osobowych.
 

Dostęp do danych osobowych i ich korekta

Użytkownik zamawiający produkty lub usługi lub posiadający zarejestrowane u nas konto może uzyskać dostęp do większości swoich danych osobowych za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych. Nasze witryny internetowe zwykle udostępniają użytkownikowi opcje dodawania, aktualizowania i usuwania swoich informacji.

Gdy jakiekolwiek posiadane przez nas dane osobowe użytkownika nie są dostępne na naszej witrynie internetowej, użytkownik może bezpłatnie wysłać do nas wniosek o ich udostępnienie, korzystając z danych kontaktowych na końcu tego oświadczenia o prywatności.

 

Po otrzymaniu wniosku i danych wystarczających do weryfikacji tożsamości, użytkownik otrzyma kopię posiadanych przez nas danych osobowych, do których uzyskania jest uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji potwierdzimy również cele, do których takie dane osobowe są wykorzystywane, ich odbiorcy i źródło informacji.

Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się do nas z prośbą o zmianę niektórych danych osobowych, które uzna za błędne lub nieistotne, lub poprosić o zablokowanie, skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych w inny sposób. Na wniosek użytkownika dane osobowe zostaną zaktualizowane, zablokowane lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

REZYGNACJA I ANULOWANIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH

Wszystkie nasze komunikaty reklamowe umożliwiają prostą rezygnację z otrzymywania wiadomości, np. przez link pozwalający na anulowania subskrypcji. Usługę tę można również wyłączyć na poszczególnych kanałach (na przykład w wiadomościach e-mail lub SMS-ach), jak wskazano w otrzymanym przez dany kanał komunikacie lub poprzez zmianę ustawień konta Reebok.

 

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych Reebok, może użyć zamieszczonego w wiadomości łącza do anulowania subskrypcji lub skontaktować się z następującymi działami:
 

Dział Obsługi Klienta

Online pod adresem http://www.reebok.pl/pomoc

 

 

Zespół Ochrony Danych

Adres e-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Uwaga: jeśli użytkownik postanowi zrezygnować z wiadomości marketingowych w sposób wyjaśniony powyżej, będziemy kontynuować przetwarzanie jego danych osobowych (przede wszystkim w celu poznania jego zainteresowań i preferencji), ale nie będziemy ich wykorzystywać do wysłania spersonalizowanych lub niespersonalizowanych komunikatów marketingowych. Jeżeli użytkownik życzy sobie, żebyśmy zaprzestali takiego przetwarzania danych częściowo lub w całości, wyjaśnienia na ten temat zamieściliśmy powyżej.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre z naszych aplikacji na urządzenia przenośne mogą także wysyłać wiadomości do użytkownika, w tym (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) powiadomienia wymuszane (w trybie push), na przykład na temat nowych produktów lub usług. W tym przypadku, konkretna aplikacja mobilna powiadomi o tym użytkownika, zanim wyślemy do niego powiadomienie wymuszone.  Aby zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, można wyłączyć te komunikaty za pomocą ustawień w telefonie lub aplikacji lub odinstalować aplikację.
 

USUWANIE INFORMACJI

Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Reebok z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych.  Po rozpatrzeniu wniosku, prośba użytkownika zostanie w stosownych przypadkach uwzględniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób opisany powyżej.

 

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Reebok zobowiązał się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony prywatności i ochrony danych. W związku z tym regularnie weryfikujemy nasze oświadczenie o ochronie prywatności zamieszczone w Internecie w celu zapewnienia, że jest wolne od błędów i wyraźnie widoczne w serwisach internetowych, że zawiera odpowiednie informacje na temat praw użytkownika oraz naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, a także że jest realizowane i zgodne z obowiązującym prawem. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane w celu zamieszczania bieżących informacji, aby nadążać za rozwojem i nowymi możliwościami Internetu i pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, informujemy użytkowników zamieszczając powiadomienie na naszych witrynach internetowych i/lub w aplikacjach na urządzenia przenośne wraz z aktualną wersją oświadczenia o ochronie prywatności

Pytania dotyczące wykorzystywania danych osobowych, dochodzenia własnych praw oraz niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności należy kierować na adres:
 

Obsługa Klienta

Online pod adresem http://www.reebok.pl/pomoc

Zespół Ochrony Danych

Adres e-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Można również kontaktować się z nami pocztą na adres:
 

adidas International Trading BV

Legal and Compliance Department

Hoogoorddreeft 9a

1101 BA Amsterdam

Holandia

 

 

 

 

 

 

                                                                        OŚWIADCZENIA NA TEMAT PLIKÓW COOKIE

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PLIKACH COOKIE
 

Po pierwsze... czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym, gdy użytkownik odwiedza daną witrynę internetową. Dla wygody, używany tutaj termin „pliki cookies” obejmuje takie rozwiązania, jak pliki cookie, cookie flash i sygnalizatory WWW. Nie zajmują one dużo miejsca i są usuwane automatycznie po wygaśnięciu. Niektóre pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji internetowej użytkownika, podczas gdy inne są zapisywane na pewien ograniczony czas.
 

Po drugie... jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Istnieją różne rodzaje plików cookie o różnych zastosowaniach. Niektóre z nich umożliwiają użytkownikowi przeglądanie witryny internetowej i dostęp do pewnych funkcji. Inne dają nam wyobrażenie o wrażeniach użytkownika podczas przeglądania stron. Gdy użytkownik napotka problem ze znalezieniem treści, możemy to poprawić i sprawić, by kolejna wizyta bardziej satysfakcjonująca. 

Pliki cookie umieszczane przez spółkę Reebok nazywane są „własnymi plikami cookie”.  Pliki cookie umieszczane przez inne podmioty są nazywane „plikami cookies podmiotów zewnętrznych”.  Pliki cookie podmiotów zewnętrznych włączają funkcje oferowane przez podmioty zewnętrzne lub za pośrednictwem witryny internetowej (na przykład reklamy, treści interaktywne i analizy).  Podmioty umieszczające pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą rozpoznawać komputer lub telefon komórkowy użytkownika zarówno wtedy, gdy odwiedza on tę stronę, a także niektóre inne witryny internetowe.  Własne pliki cookie i pliki cookie firm zewnętrznych stosuje się z kilku powodów.

 

Najważniejsze są obowiązkowe pliki cookie. Są one niezbędne i umożliwiają nawigowanie na witrynie internetowej i korzystanie z podstawowych funkcji, np. wtyczek multimedialnych. Istnieją również funkcjonalne pliki cookie, pozwalające zapisać koszyk zakupów, stworzyć listę życzeń i zapisać szczegóły wysyłki, przyspieszając realizację transakcji. Pliki cookie wykorzystujemy też w celach analitycznym, żeby poprawić wygodę korzystania z witryny. Oraz w celu wyświetlania odpowiednich ofert. W tym celu gromadzimy dane dot. przeglądania, które mogą być powiązane z unikalnym identyfikatorem (kliknij [tutaj], aby wyświetlić nasze oświadczenie o ochronie prywatności). Pliki cookie do śledzenia interakcji umożliwiają użytkownikowi interakcję z mediami społecznościowymi lub wysyłania opinii.  W ukierunkowanych, reklamowych i społecznościowych plikach cookie gromadzi się preferencje użytkownika umożliwiając wyświetlanie odpowiednich reklam na poza serwisem Reebok. Ponadto, pliki cookie mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na platformach społecznościowych.

 

Następnie... dlaczego używamy plików cookie?

 

Reebok stosuje pliki cookie przede wszystkim w celu zapewnienia satysfakcji użytkowników z wizyt na naszej witrynie internetowej, jak również do celów reklamowych podczas przyszłych wizyt na innych witrynach internetowych. Poniżej przedstawiamy przegląd bardziej skomplikowanych rodzajów plików cookie, ich stosowanie i przeznaczenie:

 

 1. OBOWIĄZKOWE PLIKI COOKIES

są niezbędne i umożliwiają nawigację po witrynie internetowej oraz wyświetlanie pewnych funkcji (np. pozwalają zapisać zawartość koszyka w trakcie wszystkich etapów procesu realizacji transakcji). Pliki te są niezbędne do włączania podstawowych funkcji serwisu. Są one przechowywane przez czas trwania sesji.
 

 1. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

pozwalają klientowi płynniej poruszać się po serwisie (np. pomagają zapisywać i przypominać o koszyku zakupów oraz umożliwiają tworzenie listy życzeń). Te pliki cookies umożliwiają analizę korzystania z serwisu, dzięki czemu możemy zmierzyć i poprawić naszą wydajność. Pliki te mogą być umieszczane przez nas lub przez witrynę zewnętrzną w naszym imieniu (zob. nasze narzędzie do wyłączania plików cookie) i są przechowywane przez czas trwania sesji.

 

 1. PLIKI COOKIE REKLAMOWE I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

§  zapamiętują preferencje użytkownika dotyczące produktów i zakupów lub wspomagają działania marketingowe w innych sposób. Te pliki cookie pozwalają nam udostępniać dane, np. preferencje użytkownika, naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej dostosowanych do preferencji użytkownika reklam (czasami określane są jako „ukierunkowane pliki cookie”).

§  pomagają nam poznać zachowania zakupowe odwiedzających. Pozwalają nam udoskonalać naszą witrynę internetową tak, by zakupy były jeszcze łatwiejsze i satysfakcjonujące, a także poprawiać jakość komunikatów marketingowych wysyłanych do naszych klientów (czasami określane jako „wydajnościowe pliki cookie”).

§  są stosowane, aby umożliwić użytkownikowi wyrażanie opinii. Te pliki cookie umożliwiają polubienie treści i polecanie nas w mediach społecznościowych, a także rozmowę na chacie z naszymi konsultantami. Użytkownik może także doradzać naszym innym (potencjalnym) klientom, oceniając i recenzując nasze produkty (pliki te są czasami określane jako „pliki cookie interakcji”).

 

dodatkowe informacje
 

CO ZROBIĆ, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE PLIKÓW COOKIE?

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez jego wyraźnej zgody. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie zamieszczono w sekcji „Pomoc”. Użytkownik może sprawdzić, jak to działa w jego przeglądarce, klikając tutaj:
 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki cookie typu flash): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wyłączania pewnych czynności kierunkujących reklamy, oferowanych przez firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy można odwiedzić następujące strony internetowe: http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.eu/.  Należy odwiedzić te witryny internetowe z każdej przeglądarki i urządzenia, na których użytkownik chcesz zrezygnować z plików cookie. Ponieważ narzędzia rezygnacji mogą być uzależnione od plików cookie, jeśli pliki cookie zostaną usunięte, może być konieczne ponowne odwiedzenie tych witryn, aby przywrócić preferencje.

 

Jak często niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie będzie aktualizowane?

Niniejsze oświadczenie na temat plików cookie może być okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia np. zmian w stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.  Należy więc regularnie ponownie czytać niniejsze oświadczenie na temat plików cookie, aby uzyskać aktualne informacje o stosowaniu plików cookie i rozwiązań pokrewnych. 

U góry niniejszego oświadczenia na temat plików cookie widnieje data ostatniej aktualizacji. 

Na koniec… gdzie można uzyskać więcej informacji?

Pytania dotyczące stosowanych przez nas plików cookie lub innych rozwiązań należy kierować na adres dataprotection@adidas-Group.com

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 10.04.2017

 

 

 

[1] Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, grupa adidas składa się z podmiotów, które są związane z markami grupy adidas albo są za nie odpowiedzialne (w tym Reebok i TaylorMade).

 

Oświadczenie o ochronie prywatności


WPROWADZENIE I ZAKRES NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Reebok jest marką wchodzącą w skład grupy adidas[1]. Grupę adidas tworzą spółka adidas AG (Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy) i jej podmioty zależne, w tym adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia.

My, firma adidas International Trading BV (dalej Reebok/my), staramy się, by nasi użytkownicy byli jak najbardziej zadowoleni z naszych produktów. Udostępnione przez nich dane osobowe wykorzystujemy do udoskonalania naszych produktów i usług oraz poprawy zadowolenia klientów. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu przekazanie w zrozumiały sposób informacji na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych zebranych od użytkowników, naszego zaangażowania w ochronę danych oraz przedstawienie praw użytkowników dotyczących możliwości kontrolowania własnych danych osobowych i ochrony prywatności. Wyjaśnia również, jakie informacje o użytkowniku są gromadzone podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, sklepów lub korzystania z aplikacji na urządzenia przenośne, wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe, a także wymienia podmiory trzecie, którym te dane udostępniamy.

 

Dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów, jak opisano poniżej.

 

DANE OSOBOWE ZEBRANE OD UŻYTKOWNIKA

 „Dane osobowe” to wszystkie informacje związane z użytkownikiem i go identyfikujące samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnionymi informacjami. Reebok gromadzi różnego rodzaju dane osobowe, a także pewne szczególne kategorie danych osobowych (np. dotyczące zdrowia i inne dane wrażliwe), w tym poniższe dane (jeśli dotyczy):

 

GLOBALNY SYSTEM POJEDYNCZEGO LOGOWANIA (SINGLE SIGN-ON)

Przy rejestracji konta Reebok, które umożliwia użytkownikowi logowanie za pomocą tych samych danych na całym świecie, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia i hasła.

 

Konto Reebok

Reebok gromadzi również dodatkowe informacje dobrowolnie podane przez użytkownika: numer telefonu, płeć, preferencje, identyfikator używany w portalach społecznościowych w przypadku logowania do konta za ich pośrednictwem, a także wiek lub data urodzenia.

 

Korzystanie z naszych produktów i usług

Użytkowników korzystających z naszych produktów i usług prosimy o podanie danych osobowych (w chwili gromadzenia informacji wyjaśniamy, które informacje są wymagane, a które opcjonalne), takich jak:

 • adres pocztowy i dane dot. płatności w przypadku zamówienia w naszym sklepie internetowym;
 • data urodzenia i/lub potwierdzenie osiągnięcia odpowiedniego wieku;
 • adres e-mail, wykorzystany do logowania do jednego z naszych konkursów, darmowych upominków reklamowych (dalej „Upominek reklamowy”) lub biuletynów informacyjnych;
 • zapis korespondencji użytkownika (w tym jego uwagi dotyczące naszych produktów lub usług) z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Aplikacje Reebok
Oferujemy szereg aplikacji umożliwiających pobieranie i/lub przechowywanie pewnych informacji. W zależności od rodzaju aplikacji, prosimy o dane osobowe (wyjaśniamy, które informacje są niezbędne do świadczenia usług, a które można podać opcjonalnie, umożliwiając nam w ten sposób poznanie preferencji użytkownika), jak np.:

 • dane dotyczące zdrowia i uprawianych sportów (na przykład godziny rozpoczęcia i zakończenia treningu, rodzaj aktywności fizycznej, czas trwania, tempo, dystans, kalorie, RunScore i prędkość);
 • pomiary ciała, takie jak waga, wzrost i tętno;
 • lokalizacja.

 

Logowanie poprzez portale społecznościowe

W przypadku utworzenia konta Reebok poprzez konto sieci społecznościowej (np. Facebook), informacje uwierzytelniające logowanie użytkownika są importowane za pośrednictwem konta sieci społecznościowej. Należy pamiętać, że gdy użytkownik korzysta z tej opcji logowania poprzez portal społecznościowy, wykorzystujemy jego następujące dane osobowe:

 • identyfikator użytkownika w portalu Facebook

Za pośrednictwem sieci społecznościowej często otrzymujemy również pewne dane osobowe (na których udostępnienie użytkownik wyraził zgodę na swoim profilu publicznym), takie jak:

 • imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, preferencje, zawód oraz inne informacje związane z profilem publicznym, takie jak zdjęcia lub lista znajomych w sieci społecznościowej, a także elementy polubione.  Facebook nie udostępni nam tych danych, jeżeli profil użytkownika jest prywatny.

Reebok nie wymaga tych informacji, ale gdy użytkownik posiadający profil publiczny korzysta z opcji logowania poprzez sieć społecznościową, sieć je udostępnia zgodnie z warunkami korzystania z tej sieci. Reebok nie wykorzystuje takich danych bez zgody użytkownika.

Informacje gromadzone automatycznie

Zbieramy również dane osobowe użytkowników podczas interakcji z naszą marką, witrynami internetowymi i aplikacjami, a także sposoby korzystania z nich, jak opisano niżej:
 

§  Witryny internetowe: gromadzimy informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych firmy Reebok oraz sposobu korzystania z nich. Odwiedziny jednej z naszych witryn internetowych prowadzą do przesłania danych z przeglądarki do naszych serwerów. W ten sposób uzyskujemy następujące dane osobowe: 

 • adres IP użytkownika;
 • data i godzina wizyty oraz czas przebywania na naszej witrynie internetowej;
 • adres URL strony odsyłającej (witryna internetowa, z której użytkownik został skierowany);
 • strony odwiedzane na naszej witrynie internetowej; oraz
 • informacje o urządzeniu i przeglądarce (takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).
   

§  Pliki cookie i podobne rozwiązania: Do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku podczas odwiedzania przez niego naszych witryn internetowych lub korzystania z naszych aplikacji, my oraz nasi partnerzy wykorzystujemy różne metody, takie jak zapisywanie jednego lub więcej plików cookie lub innych podobnych rozwiązań na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych rozwiązań oraz możliwościach ich wyłączenia, należy kliknąć tutaj.

 

§  Informacje o lokalizacji: W przypadku korzystania z usługi udostępniania lokalizacji, w stosownym czasie powiadamiamy użytkownika o konieczności gromadzenia i przetwarzania danych dot. aktualnej lokalizacji, na przykład sygnału GPS odbieranego przez urządzenie przenośne. Do ustalenia lokalizacji korzystamy z różnych rozwiązań technicznych, jak dane z czujników urządzenia, które mogą, na przykład, wykrywać pobliskie punkty dostępowe WiFi, punkty NearField Communication („NFC”) i maszty przekaźnikowe sieci telefonii komórkowej. Użytkownik może w ustawieniach urządzenia wyłączyć wysyłanie danych dot. lokalizacji, a my informujemy, kiedy korzystamy z danych dot. lokalizacji.
 

Źródła informacji

Większość gromadzonych danych o użytkowniku to dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazał, na przykład podając je w witrynie internetowej, e-sklepie, aplikacji na urządzenia przenośne, w sklepie itp. Inne źródła, z których możemy pozyskać dane osobowe użytkownika, to:

§  nasze punkty sprzedaży ([tj. pewne informacje o użytkowniku uzyskujemy, gdy dokonuje zakupu w jednym z naszych sklepów]);

§  pozostałe spółki grupy adidas; oraz

§  Podmioty trzecie (takie jak agencje informacji kredytowej, organy ścigania/regulacyjne, firmy oferujące komercyjnie dostępne bazy danych itp.).

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane zebrane podczas pierwszego logowania będą służyć do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika korzystającego z różnych usług Reebok, tak więc użytkownik może logować się z dowolnej lokalizacji i na dowolnym urządzeniu, korzystając z tych samych danych logowania. Globalny system pojedynczego logowania umożliwia systemom Reebok identyfikację użytkownika bez względu na to, gdzie się znajduje. Oznacza to, że podczas pobytu w innym kraju nie musi on się ponownie rejestrować naszym serwisie.

Ponadto Reebok stworzy dla użytkownika profil, który będzie zawierał informacje pozwalające na zapewnienie mu naszych produktów lub usług. Dane osobowe uzyskane z powyższych źródeł są wykorzystywane w dostarczonym formacie lub, w stosownych przypadkach, są łączone z danymi osobowymi otrzymanymi z innych źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Wykorzystujemy i dokonujemy analizy danych osobowych użytkownika w różnych innych celach, jak to opisano poniżej:

 

§  Poprawa jakości naszych produktów i usług: dane osobowe są wykorzystywane do budowania profilu użytkownika, umożliwiającego poznanie sposobu korzystania z naszych produktów i usług. Służy to opracowywaniu ciekawszych oraz bardziej odpowiednich produktów i usług, jak również możliwości przystosowywania ich do indywidualnych preferencji użytkownika.
 

§  Realizacja zamówienia: odpowiednie dane osobowe wymienione powyżej (w tym imię i nazwisko, adres i szczegóły płatności) są wykorzystywane do przetwarzania i dostarczania zamówienia, a także do powiadamiania o statusie zamówienia. Ponadto, dane jak wiek, rok urodzenia lub potwierdzenie osiągnięcia odpowiedniego wieku mogą być wykorzystywane do ustalenia, czy użytkownik osiągnął minimalny wiek uprawniający do dokonywania zakupów przez Internet w kraju zamieszkania oraz czy nie jest osobą nieletnią w rozumieniu prawa handlowego i ochrony danych osobowych.

 

§  Przeprowadzanie kontroli: dane osobowe są również wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej oraz zapobiegania nieuczciwym działaniom. W związku z tym możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkownika naszym dostawcom usług ratingowych (zob. „W jaki sposób są udostępniane dane osobowe użytkownika” poniżej).

 

§  Obsługa klienta: w przypadku kontaktu użytkownika z Działem Obsługi Klienta (lub odwrotnie),do przetwarzania zapytania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług wykorzystujemy dane osobowe, takie jak dane dot. zamówienia i historia kontaktów.
 

 • Produkty, usługi, inicjatywy i oferty Reebok: wykorzystujemy dane osobowe do zapewnienia użytkownikowi oczekiwanych produktów i usług, takich jak promocje, programy lojalnościowe Reebok, imprezy i nasze aplikacje. W stosownych przypadkach, powyższe obejmuje dane osobowe użytkownika podawane przy zgłoszeniach do konkursów, upominków reklamowych i promocji – kontaktowe użytkownika wykorzystywane są do informacji o imprezach, a informacje dot. lokalizacji do naszych aplikacji na urządzenia przenośne (np. aplikacji do biegania).

 

 

 • Aplikacje Reebok: od użytkowników, którzy zdecydowali się pobrać aplikację Reebok, zbieramy tylko określone kategorie danych osobowych, o ile wcześniej uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe i wrażliwe dane osobowe (np. dane dotyczące stanu zdrowia) gromadzone poprzez aplikację są pobierane z urządzenia użytkownika i przechowywane na serwerach Reebok w następujących celach
  • zapewnienie usług spełniających oczekiwania użytkownika aplikacji;
  • z przyczyn określonych w paragrafie „poprawa jakości naszych produktów i usług” poniżej; oraz
  • z przyczyn określonych w paragrafie „cele marketingowe” poniżej.

 

 

 • Logowanie poprzez portal społecznościowy (oznacza wykorzystanie informacji uwierzytelniających logowanie w sieci społecznościowej, np. danych logowania użytkownika Facebooka, do utworzenia i logowania na koncie Reebok: przy logowaniu poprzez portal społecznościowy Reebok ogranicza gromadzenie danych z profilu publicznego wyłącznie do danych niezbędnych do utworzenia konta Reebok. Po otrzymaniu z sieci społecznościowej niepotrzebnych danych, Reebok takie dane odrzuca. Po utworzeniu konta użytkownik może uzupełnić w nim wszelkie dane, które chce nam udostępnić, np. dane osobowe podane podczas wypełniania ankiety. Wszelkie dane uzupełniające przekazane nam przez użytkownika są wykorzystywane do celów przedstawionych w niniejszym oświadczeniu, w tym w celu wzbogacenia profilu użytkownika Reebok i nadania osobistego charakteru jego kontaktom z Reebok.

                                                                                                       

 • Marketing: dane osobowe podawane podczas rejestracji w celu zamówienia biuletynu informacyjnego Reebok, zakładania konta do pojedynczego logowania, używania aplikacji Reebok, zamawiania lub dostarczania opinii na temat produktu lub usługi online lub korzystania z naszej strony internetowej, wykorzystywane są do utworzenia profilu użytkownika na podstawie zebranych przez nas danych. Profil ten tworzymy w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepiej dostosowanych do ich potrzeb usług, zindywidualizowanych komunikatów marketingowych i biuletynów informacyjnych oraz w celach badania opinii. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy opis wykorzystywania danych osobowych do tych celów.
   
 • Rodzaj informacji: sposób w jaki użytkownik komunikuje się z naszą marką za pośrednictwem kanałów opisanych powyżej (np. serwis Reebok, aplikacje, media społecznościowe i wiadomości marketingowe przesyłane użytkownikowi), a także informacje, które dzięki temu gromadzimy, dostarczają nam cennej wiedzy na temat zainteresowań i preferencji użytkownika. Te spostrzeżenia dają nam możliwość zaoferowania użytkownikowi jak najlepszych usług. Aby dowiedzieć się więcej o użytkowniku i jego zainteresowaniach, analizujemy jego relacje z naszą firmą, wykorzystując różne rodzaje informacji, jak przedstawiono powyżej.  W szczególności możemy łączyć informacje zebrane przez nas z informacjami zebranymi przez podmioty trzecie.  Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, wykorzystujemy informacje podane podczas kontaktu z nami do wysyłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych o produktach i usługach Reebok, imprezach, upominkach reklamowych i promocjach. W niektórych przypadkach łączymy również dane osobowe użytkownika z danymi innych osób w celu stworzenia kompleksowych raportów dotyczących korzystania z naszych produktów i usług oraz opinii na temat naszej marki.

 

 • Kanały komunikacji: komunikaty marketingowe przekazywane są użytkownikom bezpośrednio poprzez wybrany kanał, np. e-mail, telefon lub media społecznościowe. Gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, prosimy użytkowników o zgodę na wykorzystanie dostarczonych nam danych kontaktowych do wysłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych.  

 

 • Rodzaj komunikatów: wysyłane komunikaty są spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych preferencji oraz zainteresowań użytkownika. Do generowania takich spersonalizowanych komunikatów wykorzystujemy metody analityczne. Bezpośrednie komunikaty marketingowe mogą zawierać informacje o naszych produktach i usługach, imprezach, upominkach reklamowych oraz promocjach i aktualnościach Reebok. W niektórych sytuacjach korzystamy z tych kanałów w celu badania opinii (np. pytania o zgodę na udział w ankiecie), poznania wrażeń na temat marki Reebok, zapytań o kwestie do poprawy. Robimy to na przykład wysyłając spersonalizowane wiadomości.
   
 • Re-targeting: na naszych witrynach internetowych i w aplikacjach zastosowano techniki re-targetingu. Dzięki temu możemy wyświetlać osobom, które odwiedziły naszą stronę i były już zainteresowane naszym sklepem oraz naszymi produktami i/lub usługami, nasze reklamy na serwisach partnerskich. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach jest bardziej interesujące dla naszych klientów niż reklamy, które nie są spersonalizowane. Techniki re-targetingu pozwalają nam analizować informacje, które zbieramy o interakcjach użytkownika z każdą z platform Reebok, jak to opisano w odniesieniu do marketingu powyżej, w tym pliki cookie, i wyświetlać reklamy w oparciu o obserwacje wcześniejszego zachowania użytkownika w sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie i instrukcje dotyczące sposobu wyłączania re-targetingu, należy kliknąć tutaj. Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe na ogół nie są skonfigurowane do reagowania na sygnały do-not-track (nie śledź) z przeglądarki internetowej.

 

 • Reklamy: współpracujemy również z firmami niezwiązanymi z Reebok, które wykorzystują techniki śledzenia w celu wyświetlania reklam w Internecie w naszym imieniu. Firmy te mogą gromadzić dane o wizytach użytkownika na naszych witrynach internetowych lub aplikacjach, a także informacje o jego interakcji z naszymi komunikatami, włącznie z reklamami.
   
 • Wzbogacanie naszych danych: otrzymane z różnych źródeł dane osobowe użytkownika w pewnych okolicznościach łączymy w celu wzbogacenia naszej wiedzy na temat jego potrzeb i preferencji w stosunku do naszych produktów i usług Reebok. Możemy na przykład łączyć informacje przesłane bezpośrednio do nas przez użytkownika z informacjami zebranymi automatycznie, jak np. metadane lub adresy IP. W przypadku stwierdzenia, że zebrane dane anonimowe z przeglądarki poprzez wykorzystanie plików cookie dotyczą historii przeglądania danego użytkownika, możemy je połączyć z dotychczasowymi informacjami na temat tego użytkownika. Możemy również połączyć te informacje z innymi informacjami (zarówno danymi osobowymi, jak i anonimowymi), które otrzymamy od podmiotów trzecich. Możemy wykorzystywać zgromadzone dane do skorelowania kontaktów użytkownika z nami za pośrednictwem jednego urządzenia (np. przeglądarki na komputerze) z kontaktami za pomocą innego urządzenia (np. aplikacji w telefonie). W szczególności, możemy przeprowadzać dowolną z tych operacji w celu przesyłania lepiej spersonalizowanych materiałów marketingowych lub w celu przygotowywania bardziej efektywnych kampanii marketingowych.  

 

§  Poprawa jakości naszych produktów i usług: korzystamy ze zgromadzonych danych osobowych użytkownika (jak również danych opatrzonych pseudonimem lub anonimowych informacji pochodzących z danych osobowych) do przeprowadzania analiz i badań, w tym:

 • opracowań naukowych/analiz danych, dzięki którym łączymy posiadane informacje (takie jak dane osobowe i/lub wrażliwe dane osobowe uzyskane dzięki zastosowaniu sportowej aplikacji Reebok lub z historii przeglądania) w szerokim zakresie, aby:
  • uzyskać więcej informacji na temat naszych klientów i ich preferencji;
  • identyfikować modele i trendy wśród naszych klientów;
  • poprawiać wygodę korzystania z naszych witryn internetowych;
  • oferować informacje, treści i oferty dostosowane do potrzeb klienta;
  • wykorzystywać je do ogólnych badań i celów statystycznych; oraz
  • opracowywać raporty zbiorcze na temat grupy adidas;
 • opracowywać nowe produkty i usługi;
 • monitorować efektywność działań sprzedażowych i usług i/lub poprawiać stosowane przez nas rozwiązania techniczne;
 • wysyłać indywidualnie dostosowane wiadomości marketingowe;
 • wyświetlać reklamy online skierowane do użytkownika.

 

 • Witryny internetowe: dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, np. za pomocą plików cookie i innych technik śledzenia, wykorzystujemy do oceny zachowania użytkownika podczas przeszukiwania naszych witryn internetowych, aby dokonać celowych ulepszeń, zoptymalizować nasze produkty i usługi oraz personalizować i poprawiać wrażenia użytkowników korzystających z naszych witryn internetowych i aplikacji.

 

 • Analiza efektywności: dane osobowe są wykorzystywane (w tym anonimowe i połączone z danymi osobowymi innych klientów) w celu dokonywania analiz sprzedaży, łańcucha dostaw oraz w celach finansowych, do oceny wyników Reebok oraz wskazania kwestii wymagających usprawnień, a także, w razie potrzeby, przekazywania tych informacji firmie macierzystej i firmom partnerskim grupy.

 

 • W przypadkach wykorzystywania danych osobowych użytkownika do celów innych niż wymienione w niniejszym oświadczeniu prywatności, poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika traktujemy z należytą uwagą i poufnością i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, innym niż określone poniżej:


Inne jednostki grupy adidas

 

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam w momencie rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i datę urodzenia) udostępniamy w ograniczonym zakresie innym podmiotom grupy adidas. Ma to na celu włączenie globalnego systemu pojedynczego logowania oraz uwierzytelnianie, dzięki czemu użytkownik może logować się za pomocą tych samych danych, które nasz system rozpoznaje na całym świecie.

Informacje, które zgromadziliśmy o użytkowniku w jego profilu, możemy udostępniać innym podmiotom grupy adidas w sytuacji, gdy obydwa podmioty są odpowiedzialne za dane osobowe użytkownika, albo w sytuacji, gdy inne podmioty działają w charakterze naszych usługodawców i przetwarzają dane osobowe użytkownika na podstawie naszych instrukcji bądź w naszym imieniu. 

Udostępniamy również inne dane osobowe użytkownika, podobnie jak dane anonimowe i zbiorcze, innym podmiotom adidas (takim jak grupa adidas A.G., podmiot dominujący w grupie, i/lub w razie potrzeby innym podmiotom adidas). Podmioty te wykorzystają te dane do analizy trendów.


Usługodawcy

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam w momencie zakładania konta do pojedynczego logowania (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i datę urodzenia) udostępniamy w ograniczonym zakresie naszym dostawcom usług w chmurze. Dzięki temu użytkownik może logować się szybko i łatwo na całym świecie, w tempie, jakiego od nas oczekuje.

Dane osobowe użytkownika są udostępniane, w razie konieczności i wyłącznie w celach opisanych powyżej, różnym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, np. firmom prowadzącym nasz program lojalnościowy i/lub akcję upominków reklamowych/konkursy, hosting, dostawy, płatności oraz dostawcom usług zarządzania oszustwami, agencjom oceny zdolności kredytowej oraz dostawcom usług analitycznych. Tacy usługodawcy i podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania surowych reguł dotyczącym przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Reebok oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Sieci społecznościowe

Nasza witryn internetowa i aplikacje, w pewnych okolicznościach, oferują użytkownikowi wtyczki społecznościowe różnych portali społecznościowych. Gdy użytkownik decyduje się na interakcję z siecią społecznościową, taką jak Facebook czy Twitter (na przykład przez rejestrację konta), jego aktywność na naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem naszych aplikacji jest również udostępniana w tej sieci społecznościowej. Gdy użytkownik jest zalogowany w jednej z tych sieci społecznościowych w trakcie pobytu na jednej z naszych witryn internetowych lub aplikacji lub używa jednej z wtyczek sieci społecznościowych, sieć społecznościowa może dodać tę informację użytkownika do jego profilu w tej sieci w oparciu o ustawienia prywatności. Jeśli użytkownik chce zapobiec tego rodzaju transferowi danych, musi wylogować się z danej sieci społecznościowej przed wejściem na jedną z naszych witryn internetowych lub aplikacji albo, jeśli to możliwe, zmienić ustawienia prywatności w aplikacji. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gromadzenia i transferu danych osobowych, praw użytkownika oraz odpowiedniego do potrzeb zachowania ustawień prywatności.

 

Organy ścigania

W przypadkach wymaganych przez prawo lub procedury prawne, Reebok ujawnia dane osobowe wymiarowi sprawiedliwości, aby chronić istotne interesy użytkownika; w przypadku dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania lub organy regulacyjne – aby chronić i bronić własności i praw Reebok, bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej Reebok lub aplikacji (telefony komórkowe), a także z prawomocnego nakazu sądu lub organu ścigania.
 

Za zgodą użytkownika

Dane osobowe użytkownika są udostępniane innym podmiotom trzecim (innym niż te opisane powyżej, na przykład, centrom sportowym lub centrom fitness albo, gdy użytkownik zdecyduje się połączyć nasze urządzenia z urządzeniami innych producentów) w innych ograniczonych okolicznościach. W takich przypadkach, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, musimy uzyskać zgodę użytkownika na udostępnienie danych osobowych w ten sposób.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Z zaangażowaniem chronimy dane osobowe użytkownika i wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne, chroniąc je przed nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres dwóch lat od daty jego ostatniej interakcji z nami, np. od daty usunięcia konta, ostatniego zakupu, ostatniego korzystania z jednej z naszych aplikacji lub innego kontaktu lub interakcji, o ile dłuższy lub krótszy okres przechowywania nie jest wymagany przez prawo, nie jest wymagany w toku postępowania sądowego lub w inny sposób potrzebny do określonego celu na podstawie obowiązującego prawa.

 

Poniższe przykłady ilustrują sposób przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to konieczne w konkretnym celu:

 

§  dane osobowe użytkownika zebrane podczas zakupu mogą być przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy podatkowe (ponad 2 lata w niektórych krajach europejskich);

 • dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez krótszy okres, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie. W takim przypadku Reebok będzie dążyć do usunięcia danych osobowych użytkownika w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku;

§  dane zebrane w związku z promocjami będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od daty zakończenia promocji.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ZA GRANICĘ

O ile nie zaznaczono inaczej, dane osobowe użytkownika przechowujemy i przetwarzamy w krajach Unii Europejskiej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dane osobowe musimy przekazać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczy („EOG”) do kraju, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych jako kraj, w którym użytkownik zwykle korzysta z naszych produktów i/lub usług. Na przykład dane osobowe przekazane nam podczas założenia konta Reebok będą przechowywane w Unii Europejskiej, a także – w celu uwierzytelnienia konta i logowania użytkownika – przez inne podmioty grupy adidas i przez naszych dostawców usług w chmurze zlokalizowanych poza granicami EOG. W takich okolicznościach podejmowane są stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Zazwyczaj działania te obejmują przegląd odbiorców pod kątem bezpieczeństwa oraz zawieranie z nimi umów, które zapewniają stosowanie takich samych lub podobnych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jak Reebok, a więc zapewniających odpowiednią ochronę danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI

Zgodnie z ogólną zasadą nie gromadzimy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że przypadkowo zostały zebrane dane osobowe dzieci w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy kroki, aby usunąć te informacje jak najszybciej, o ile zachowanie ich nie jest wymagane na podstawie obowiązującego prawa.

 

Jeżeli wiemy, że dziecko przekroczyło wiek 13 lat, ale jest uznawane za osobę małoletnią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed użyciem danych osobowych takiego dziecka musimy uzyskać zgodę się rodzica/opiekuna.

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG

Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do witryn internetowych podmiotów trzecich, a niektóre z naszych usług zapewniają dostęp do usług podmiotów trzecich (np. sieci społecznościowych).

 

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak witryny internetowe podmiotów trzecich i usługi przez nie świadczone przetwarzają dane osobowe użytkownika. Nie przeglądamy witryn internetowych i usług podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich witryny internetowe i usługi, ani za stosowane przez nie zasady ochrony prywatności. Prosimy użytkowników o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności wszelkich witryn internetowych podmiotów trzecich lub usług, do których uzyskują dostęp z naszych witryn internetowych lub usług.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Uczciwość i przejrzystość odgrywają dla nas ważną rolę. Dla zachowania otwartości w kwestii gromadzonych danych osobowych wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające użytkownikowi korzystanie z wszelkich przysługujących mu praw dot. jego danych osobowych.
 

Dostęp do danych osobowych i ich korekta

Użytkownik zamawiający produkty lub usługi lub posiadający zarejestrowane u nas konto może uzyskać dostęp do większości swoich danych osobowych za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych. Nasze witryny internetowe zwykle udostępniają użytkownikowi opcje dodawania, aktualizowania i usuwania swoich informacji.

Gdy jakiekolwiek posiadane przez nas dane osobowe użytkownika nie są dostępne na naszej witrynie internetowej, użytkownik może bezpłatnie wysłać do nas wniosek o ich udostępnienie, korzystając z danych kontaktowych na końcu tego oświadczenia o prywatności.

 

Po otrzymaniu wniosku i danych wystarczających do weryfikacji tożsamości, użytkownik otrzyma kopię posiadanych przez nas danych osobowych, do których uzyskania jest uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji potwierdzimy również cele, do których takie dane osobowe są wykorzystywane, ich odbiorcy i źródło informacji.

Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się do nas z prośbą o zmianę niektórych danych osobowych, które uzna za błędne lub nieistotne, lub poprosić o zablokowanie, skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych w inny sposób. Na wniosek użytkownika dane osobowe zostaną zaktualizowane, zablokowane lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

REZYGNACJA I ANULOWANIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH

Wszystkie nasze komunikaty reklamowe umożliwiają prostą rezygnację z otrzymywania wiadomości, np. przez link pozwalający na anulowania subskrypcji. Usługę tę można również wyłączyć na poszczególnych kanałach (na przykład w wiadomościach e-mail lub SMS-ach), jak wskazano w otrzymanym przez dany kanał komunikacie lub poprzez zmianę ustawień konta Reebok.

 

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych Reebok, może użyć zamieszczonego w wiadomości łącza do anulowania subskrypcji lub skontaktować się z następującymi działami:
 

Dział Obsługi Klienta

Online pod adresem http://www.reebok.pl/pomoc

 

 

Zespół Ochrony Danych

Adres e-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Uwaga: jeśli użytkownik postanowi zrezygnować z wiadomości marketingowych w sposób wyjaśniony powyżej, będziemy kontynuować przetwarzanie jego danych osobowych (przede wszystkim w celu poznania jego zainteresowań i preferencji), ale nie będziemy ich wykorzystywać do wysłania spersonalizowanych lub niespersonalizowanych komunikatów marketingowych. Jeżeli użytkownik życzy sobie, żebyśmy zaprzestali takiego przetwarzania danych częściowo lub w całości, wyjaśnienia na ten temat zamieściliśmy powyżej.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre z naszych aplikacji na urządzenia przenośne mogą także wysyłać wiadomości do użytkownika, w tym (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) powiadomienia wymuszane (w trybie push), na przykład na temat nowych produktów lub usług. W tym przypadku, konkretna aplikacja mobilna powiadomi o tym użytkownika, zanim wyślemy do niego powiadomienie wymuszone.  Aby zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, można wyłączyć te komunikaty za pomocą ustawień w telefonie lub aplikacji lub odinstalować aplikację.
 

USUWANIE INFORMACJI

Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Reebok z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych.  Po rozpatrzeniu wniosku, prośba użytkownika zostanie w stosownych przypadkach uwzględniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób opisany powyżej.

 

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Reebok zobowiązał się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony prywatności i ochrony danych. W związku z tym regularnie weryfikujemy nasze oświadczenie o ochronie prywatności zamieszczone w Internecie w celu zapewnienia, że jest wolne od błędów i wyraźnie widoczne w serwisach internetowych, że zawiera odpowiednie informacje na temat praw użytkownika oraz naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, a także że jest realizowane i zgodne z obowiązującym prawem. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane w celu zamieszczania bieżących informacji, aby nadążać za rozwojem i nowymi możliwościami Internetu i pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, informujemy użytkowników zamieszczając powiadomienie na naszych witrynach internetowych i/lub w aplikacjach na urządzenia przenośne wraz z aktualną wersją oświadczenia o ochronie prywatności

Pytania dotyczące wykorzystywania danych osobowych, dochodzenia własnych praw oraz niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności należy kierować na adres:
 

Obsługa Klienta

Online pod adresem http://www.reebok.pl/pomoc

Zespół Ochrony Danych

Adres e-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Można również kontaktować się z nami pocztą na adres:
 

adidas International Trading BV

Legal and Compliance Department

Hoogoorddreeft 9a

1101 BA Amsterdam

Holandia

 

 

 

 

 

 

                                                                        OŚWIADCZENIA NA TEMAT PLIKÓW COOKIE

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PLIKACH COOKIE
 

Po pierwsze... czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym, gdy użytkownik odwiedza daną witrynę internetową. Dla wygody, używany tutaj termin „pliki cookies” obejmuje takie rozwiązania, jak pliki cookie, cookie flash i sygnalizatory WWW. Nie zajmują one dużo miejsca i są usuwane automatycznie po wygaśnięciu. Niektóre pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji internetowej użytkownika, podczas gdy inne są zapisywane na pewien ograniczony czas.
 

Po drugie... jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Istnieją różne rodzaje plików cookie o różnych zastosowaniach. Niektóre z nich umożliwiają użytkownikowi przeglądanie witryny internetowej i dostęp do pewnych funkcji. Inne dają nam wyobrażenie o wrażeniach użytkownika podczas przeglądania stron. Gdy użytkownik napotka problem ze znalezieniem treści, możemy to poprawić i sprawić, by kolejna wizyta bardziej satysfakcjonująca. 

Pliki cookie umieszczane przez spółkę Reebok nazywane są „własnymi plikami cookie”.  Pliki cookie umieszczane przez inne podmioty są nazywane „plikami cookies podmiotów zewnętrznych”.  Pliki cookie podmiotów zewnętrznych włączają funkcje oferowane przez podmioty zewnętrzne lub za pośrednictwem witryny internetowej (na przykład reklamy, treści interaktywne i analizy).  Podmioty umieszczające pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą rozpoznawać komputer lub telefon komórkowy użytkownika zarówno wtedy, gdy odwiedza on tę stronę, a także niektóre inne witryny internetowe.  Własne pliki cookie i pliki cookie firm zewnętrznych stosuje się z kilku powodów.

 

Najważniejsze są obowiązkowe pliki cookie. Są one niezbędne i umożliwiają nawigowanie na witrynie internetowej i korzystanie z podstawowych funkcji, np. wtyczek multimedialnych. Istnieją również funkcjonalne pliki cookie, pozwalające zapisać koszyk zakupów, stworzyć listę życzeń i zapisać szczegóły wysyłki, przyspieszając realizację transakcji. Pliki cookie wykorzystujemy też w celach analitycznym, żeby poprawić wygodę korzystania z witryny. Oraz w celu wyświetlania odpowiednich ofert. W tym celu gromadzimy dane dot. przeglądania, które mogą być powiązane z unikalnym identyfikatorem (kliknij [tutaj], aby wyświetlić nasze oświadczenie o ochronie prywatności). Pliki cookie do śledzenia interakcji umożliwiają użytkownikowi interakcję z mediami społecznościowymi lub wysyłania opinii.  W ukierunkowanych, reklamowych i społecznościowych plikach cookie gromadzi się preferencje użytkownika umożliwiając wyświetlanie odpowiednich reklam na poza serwisem Reebok. Ponadto, pliki cookie mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na platformach społecznościowych.

 

Następnie... dlaczego używamy plików cookie?

 

Reebok stosuje pliki cookie przede wszystkim w celu zapewnienia satysfakcji użytkowników z wizyt na naszej witrynie internetowej, jak również do celów reklamowych podczas przyszłych wizyt na innych witrynach internetowych. Poniżej przedstawiamy przegląd bardziej skomplikowanych rodzajów plików cookie, ich stosowanie i przeznaczenie:

 

 1. OBOWIĄZKOWE PLIKI COOKIES

są niezbędne i umożliwiają nawigację po witrynie internetowej oraz wyświetlanie pewnych funkcji (np. pozwalają zapisać zawartość koszyka w trakcie wszystkich etapów procesu realizacji transakcji). Pliki te są niezbędne do włączania podstawowych funkcji serwisu. Są one przechowywane przez czas trwania sesji.
 

 1. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

pozwalają klientowi płynniej poruszać się po serwisie (np. pomagają zapisywać i przypominać o koszyku zakupów oraz umożliwiają tworzenie listy życzeń). Te pliki cookies umożliwiają analizę korzystania z serwisu, dzięki czemu możemy zmierzyć i poprawić naszą wydajność. Pliki te mogą być umieszczane przez nas lub przez witrynę zewnętrzną w naszym imieniu (zob. nasze narzędzie do wyłączania plików cookie) i są przechowywane przez czas trwania sesji.

 

 1. PLIKI COOKIE REKLAMOWE I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

§  zapamiętują preferencje użytkownika dotyczące produktów i zakupów lub wspomagają działania marketingowe w innych sposób. Te pliki cookie pozwalają nam udostępniać dane, np. preferencje użytkownika, naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej dostosowanych do preferencji użytkownika reklam (czasami określane są jako „ukierunkowane pliki cookie”).

§  pomagają nam poznać zachowania zakupowe odwiedzających. Pozwalają nam udoskonalać naszą witrynę internetową tak, by zakupy były jeszcze łatwiejsze i satysfakcjonujące, a także poprawiać jakość komunikatów marketingowych wysyłanych do naszych klientów (czasami określane jako „wydajnościowe pliki cookie”).

§  są stosowane, aby umożliwić użytkownikowi wyrażanie opinii. Te pliki cookie umożliwiają polubienie treści i polecanie nas w mediach społecznościowych, a także rozmowę na chacie z naszymi konsultantami. Użytkownik może także doradzać naszym innym (potencjalnym) klientom, oceniając i recenzując nasze produkty (pliki te są czasami określane jako „pliki cookie interakcji”).

 

dodatkowe informacje
 

CO ZROBIĆ, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE PLIKÓW COOKIE?

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez jego wyraźnej zgody. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie zamieszczono w sekcji „Pomoc”. Użytkownik może sprawdzić, jak to działa w jego przeglądarce, klikając tutaj:
 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki cookie typu flash): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wyłączania pewnych czynności kierunkujących reklamy, oferowanych przez firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy można odwiedzić następujące strony internetowe: http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.eu/.  Należy odwiedzić te witryny internetowe z każdej przeglądarki i urządzenia, na których użytkownik chcesz zrezygnować z plików cookie. Ponieważ narzędzia rezygnacji mogą być uzależnione od plików cookie, jeśli pliki cookie zostaną usunięte, może być konieczne ponowne odwiedzenie tych witryn, aby przywrócić preferencje.

 

Jak często niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie będzie aktualizowane?

Niniejsze oświadczenie na temat plików cookie może być okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia np. zmian w stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.  Należy więc regularnie ponownie czytać niniejsze oświadczenie na temat plików cookie, aby uzyskać aktualne informacje o stosowaniu plików cookie i rozwiązań pokrewnych. 

U góry niniejszego oświadczenia na temat plików cookie widnieje data ostatniej aktualizacji. 

Na koniec… gdzie można uzyskać więcej informacji?

Pytania dotyczące stosowanych przez nas plików cookie lub innych rozwiązań należy kierować na adres dataprotection@adidas-Group.com

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 10.04.2017

 

 

 

[1] Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, grupa adidas składa się z podmiotów, które są związane z markami grupy adidas albo są za nie odpowiedzialne (w tym Reebok i TaylorMade).