INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2021-11-02


Reebok jest marką należącą do spółki adidas.

Witryna internetowa oraz aplikacja, które odwiedzasz, są obsługiwane przez adidas AG, Reebok Marketing GmbH oraz adidas Poland Sp. z o.o.

 

Zaktualizowano informację o polityce prywatności — kliknij tutaj, aby wyświetlić

1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?

2. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

3. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?

3.1. Uzyskanie kopii elektronicznej wszystkich swoich Danych Osobowych od Podmiotów Odpowiedzialnych.

3.2.  Pobranie przenośnego pliku z Danymi Osobowymi, które użytkownik nam przekazał, abyśmy mogli udostępnić je innej spółce.

3.3.  Usunięcie konta i wszystkich Danych Osobowych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.

3.4. Uzyskanie dostępu do informacji na temat swoich danych osobowych

3.5.  Sprawdzenie poprawności Danych Osobowych

3.6.  Rezygnacja z otrzymywania e-mailowych wiadomości marketingowych

3.7.  Ograniczanie wykorzystania swoich danych osobowych

3.8.  Wycofanie zgody

3.9.  Wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych w oparciu o nasz „uzasadniony interes” (w tym rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego)

3.10. Zakwestionowanie decyzji wygenerowanej wyłącznie przez zautomatyzowany proces podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka

3.11. Pomoc ogólna

3.12. Złożenie skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych

3.13. Korzystanie z narzędzi zewnętrznych do egzekwowania swoich praw

4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?

5. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?

5.1.  „POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE”: Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii

5.1.a.   „WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna

5.1.b.  „FUNKCJONALNE” – poprawa funkcjonowania i parametrów strony internetowej

5.1.c. „MARKETINGOWE” – poprawa funkcjonalności i parametrów strony internetowej

5.2.   Korzystanie ze sklepu internetowego adidas i platform adidas

5.2.a. Działanie strony i aplikacji

5.2.b. Bezpieczeństwo domeny i sieci oraz autoryzacja użytkownika

5.2.c.  Pozostawanie zalogowanym

5.2.d. Sprzedaż produktów adidas – zamówienie Online i Off-Line

5.2.e.  Wykrywanie oszustw związanych z płatnościami

5.2.f.  Dostarczanie produktów

5.2.g.   Elektroniczne śledzenie dostaw

5.2.h.   Biznesowa analityka operacyjna

5.2.i.  Obsługa klienta

5.3.  Wyświetlanie targetowanych reklam i wysyłanie wiadomości marketingowych

5.3.a.  Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail (subskrypcja newslettera)

5.3.b.  Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem istniejącej umowy)

5.3.c.  Pozyskiwanie treści generowanych przez użytkowników (UGC) z mediów społecznościowych

5.3.d.  Powiadomienia push (komunikacja w aplikacji)

5.4.  Ulepszanie i rozwijanie produktów i usług marki adidas

5.4.a.  Badania i rozwój produktów

5.5. Przestrzeganie zobowiązań prawnych

5.5.a. Obowiązek prawny – współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi (w tym sądami)

5.5.b.  Dowody – Spory dotyczące umowy i/lub zgodność z przepisami

6. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych

7. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?

8.  Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?

9.  Pytania ogólne, wsparcie

10. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?

 1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?

Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” (dalej zwana „Informacją”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka adidas (dalej zwana „adidas”, „my”, „nas”) gromadzi i wykorzystuje „Dane Osobowe” użytkownika (informacje przekazane przez użytkownika lub inne osoby, które możemy z nim powiązać). Zachęcamy do częstego wracania do tej Informacji i innych opublikowanych przez nas informacji o polityce prywatności, ponieważ mogą one być aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.  

 1. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

W celach opisanych w niniejszej informacji, a także w celu przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących prywatności i RODO odpowiedzialność za dane osobowe ponoszą następujące podmioty adidas:

adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy

Reebok Marketing GmbH – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy

adidas Poland Sp. z o.o. – ul. Żwirki i Wigury 18 A, Warszawa, 02-092, Polska („Lokalny Punkt Sprzedaży”)

W przypadku niektórych scenariuszy opisanych w niniejszej informacji mogą występować inne podmioty spółki adidas i/lub podmioty zewnętrzne również odpowiedzialne za wykorzystywane danych osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy przejść do informacji na temat konkretnego scenariusza. Odpowiedzialne podmioty uzgodniły wspólne zasady i obowiązki dotyczące sposobu wzajemnej współpracy w zakresie korzystania i ochrony Twoich danych osobowych. Kluczowe elementy tej umowy stanowią:

Są one znane w unijnym RODO i lokalnych przepisach dotyczących prywatności jako „Współadministratorzy”. Są one wspólnie odpowiedzialne za ustalenie celu (zwanego dalej „Celem”), sposobu przetwarzania (zwanego dalej „Przetwarzaniem”), oraz podstaw prawnych (zwanych dalej „Podstawami prawnymi”) wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Dla ułatwienia użytkownikowi zrozumienia tej kwestii w niniejszej informacji nazywamy je „Podmiotami odpowiedzialnymi”.

 1. Wszystkie podmioty odpowiedzialne wspólnie kontrolują Twoje dane osobowe i wspierają się wzajemnie w korzystaniu i ochronie Twoich danych osobowych zgodnie z RODO i lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności.
 2. adidas AG oraz Reebok Marketing GmbH wspólnie definiują cele strategiczne uzasadniające potrzebę przetwarzania Twoich danych osobowych oraz metody ich przetwarzania, promując i sprzedając Tobie produkty i usługi Reebok, z wyjątkiem usług hostingu danych Reebok.
 3. Reebok Marketing GmbH samodzielnie decyduje o hostingu danych marki Reebok, które może dostarczać adidas AG, Reebok Marketing GmbH lub firmy trzecie współpracujące z Reebok Marketing GmbH.
 4. Lokalny Punkt Sprzedaży podejmuje te strategiczne decyzje oraz udziela uwag firmom adidas AG i Reebok Marketing GmbH.
 5. adidas AG zapewnia podmiotom odpowiedzialnym różne dzielone usługi. Dla przykładu firma adidas AG jest odpowiedzialna za hosting i ochronę Twoich danych osobowych poprzez stosowanie solidnego zabezpieczenia danych.
 6. adidas AG rozpatruje także Twoje zgłoszenia dotyczące przysługujących Ci praw odnośnie do Twoich danych osobowych (zgodnie z ich opisem w niniejszej informacji). Masz oczywiście prawo skierować swoje zgłoszenia do dowolnego podmiotu odpowiedzialnego.
 7. Firma adidas AG obsługuje również wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych we współpracy i przy utrzymaniu komunikacji z organami zajmującymi się ochroną danych. Naszym głównym organem jest Bawarski Urząd ds. Nadzoru Ochrony Danych znajdujący się w Ansbach w Niemczech.

 1. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?

Użytkownik ma wszystkie opisane poniżej prawa do wszystkich swoich Danych Osobowych przekazanych Podmiotom Odpowiedzialnym. Należy zapoznać się z instrukcjami i zastosować się do nich, aby wyegzekwować swoje prawa na czas. Jeśli spółka zewnętrzna ponosi niezależną odpowiedzialność za Dane Osobowe użytkownika, użytkownik musi skontaktować się z tą spółką zewnętrzną i przeczytać jej informację o polityce prywatności, aby wyegzekwować swoje prawa wobec tej spółki. Wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jego tożsamości. Możemy poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania weryfikacyjne, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, aby chronić Dane Osobowe i prawa wszystkich naszych konsumentów.

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://reebok.pl/pomoc..

  1. Uzyskanie kopii elektronicznej wszystkich swoich Danych Osobowych od Podmiotów Odpowiedzialnych.
  2. Pobranie przenośnego pliku z Danymi Osobowymi, które użytkownik nam przekazał, abyśmy mogli udostępnić je innej spółce.
  3. Usunięcie konta i wszystkich Danych Osobowych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.

Te wnioski są rozpatrywane za pomocą naszego zautomatyzowanego systemu. Aby złożyć wniosek, należy przeczytać poniższe instrukcje i się do nich zastosować. W razie potrzeby skorzystania z pomocy podczas używania tego systemu lub weryfikowania tożsamości, należy skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta (https://adidas.pl/pomoc).

STRONY INTERNETOWE

Na naszych stronach  internetowych, na których wyświetlana jest ta Informacja o polityce prywatności: Proszę przewiń stronę w dół, KLIKNIJ ŁĄCZE „ZARZĄDZAJ DANYMI” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ze względów prawnych i bezpieczeństwa wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować, czy jest osobą, której Dane Osobowe posiadamy.  

Aby zobaczyć i otrzymać kopię informacji związanych z zamówieniami i/lub transakcjami przed lub po dostarczeniu zamówienia, należy przewinąć stronę na samą górę i KLIKNĄĆ „STATUS ZAMÓWIENIA”. Aby otrzymać te informacje, należy podać numer zamówienia i adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania zakupów na różnych stronach adidas, należy powtórzyć ten proces na każdej ze stron, aby wyświetlić zamówienia złożone na danej stronie..

  1. Uzyskanie dostępu do informacji na temat swoich danych osobowych

Należy zapoznać się z treścią niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby uzyskać informacje na temat tego: a) dlaczego przechowujemy Dane Osobowe; b) jakie kategorie Danych Osobowych przechowujemy; c) co robimy z Danymi Osobowymi; d) kto ma dostęp do Danych Osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje); e) gdzie Dane Osobowe mogą zostać przekazane; f) jak długo przechowujemy Dane Osobowe; g) jak uzyskaliśmy Dane Osobowe użytkownika, jeśli użytkownik nie udostępnił nam ich bezpośrednio; h) jakie prawa przysługują użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów; i) czy korzystamy z Danych Osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji; oraz j) w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo dowiedzieć się, na czym polega nasz proces automatycznego podejmowania decyzji, jeśli dana decyzja ma na niego poważny wpływ.

  1. Sprawdzenie poprawności Danych Osobowych

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta (https://adidas.pl/pomoc), aby wprowadzić zmiany w swoich danych, i przejdź na konto adidas w celu bezpośredniego wprowadzenia zmian.

  1. Rezygnacja z otrzymywania e-mailowych wiadomości marketingowych

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Skorzystaj z funkcji „Anuluj subskrypcję” w dolnej części każdej wiadomości marketingowej.

  1. Ograniczanie wykorzystania swoich danych osobowych
  2. Wycofanie zgody
  3. Wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych w oparciu o nasz „uzasadniony interes” (w tym rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego)
  4. Zakwestionowanie decyzji wygenerowanej wyłącznie przez zautomatyzowany proces podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka
  5. Pomoc ogólna

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta (https://reebok.pl/pomoc), aby uzyskać ogólną pomoc. Dane kontaktowe tego działu można znaleźć w sekcji „ZWRÓĆ SIĘ DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA” na podstronie „POMOC”.

  1. Złożenie skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnych władz, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki postąpiliśmy w odniesieniu do wyżej wymienionych praw.

  1. Korzystanie z narzędzi zewnętrznych do egzekwowania swoich praw

Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją narzędzia, aplikacje, rozwiązania i strony internetowe obsługiwane przez firmy inne niż adidas, które pomagają egzekwować Twoje prawa. W zależności od sposobu działania tych narzędzi możemy wymagać skontaktowania się z Tobą bezpośrednio, aby zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli przetworzyć Twoje żądania przesyłane za pośrednictwem rozwiązań innych firm.

Nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania, dopóki nie zweryfikujemy Twojej tożsamości i nie będziemy pewni, że jesteś osobą, której dane dotyczą. Nie możemy przesyłać jakichkolwiek plików do portali zewnętrznych i tego nie robimy, gdyż stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa danych dla systemów i infrastruktury adidas oraz może prowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

W związku z tym, nawet w przypadku złożenia przez Ciebie wniosku za pomocą zewnętrznego narzędzia, możemy nadal poprosić Cię o skorzystanie z naszego automatycznego rozwiązania lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Aby tego dokonać, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej dla naszej strony internetowej lub aplikacji adidas w celu zweryfikowania Twojej tożsamości oraz zadbania, aby wniosek został przetworzony na czas i w bezpieczny sposób.

W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z wymienionych tutaj praw należy zwrócić się do władz lokalnych w celu omówienia praw dotyczących Danych Osobowych wynikających z obowiązującego prawodawstwa oraz w celu pełnego zrozumienia tych praw.

 1. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?

W większości przypadków Dane Osobowe przekazywane są w konkretnych celach. Czasami jednak Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach, jeśli mamy stosowne pozwolenie na to (dalej zwane „Podstawą Prawną”). Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe pochodzące z innych firm lub źródeł do pewnych celów, jeśli prawo na to pozwala. Aby zrozumieć, jak wykorzystujemy Dane Osobowe, należy zapoznać się z poniższymi Kategoriami Danych Osobowych. Kategorie te obejmują Dane Osobowe przekazane przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio Podmiotom Odpowiedzialnym.

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

wszelkie Informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: imię i nazwisko [imię, nazwisko, inicjały], data urodzenia, adres e-mail zawierający imię i nazwisko, numer telefonu, unikatowy numer identyfikacyjny konsumenta, pseudonim, hasło, identyfikatory i nazwy użytkownika w mediach społecznościowych, odcisk palca zapisany na urządzeniu, przypisany kod karty upominkowej, informacje dotyczące tożsamości i ekspresji płciowej.

               

 • Dane kontaktowe

wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby skontaktować się z Tobą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer telefonu, adres dostawy i do faktury, adres e-mail, identyfikator w serwisie Messenger, identyfikator w mediach społecznościowych, inne kanały komunikacyjne, z których użytkownik korzysta do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

wszelkie informacje, z których korzystamy w celu realizacji zakupu lub w związku z dokumentacją zakupu i fakturą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: informacje płatnicze (dane karty kredytowej lub dane bankowe bądź dane platformy płatniczej), profil ryzyka płatności (udostępniany nam za pośrednictwem naszego rozwiązania z zakresu ryzyka płatności), informacje na temat koszyka (zamówione produkty), informacje na temat dostawy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, numer zamówienia klienta, historia zakupów w adidas, numer rachunku, numer identyfikacyjny transakcji, numer faktury, numer transakcji zawartej w punkcie handlowym, wartość zakupu, numer potwierdzenia zamówienia, numer śledzenia zamówienia.

 • Wymiary

wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby upewnić się, że odzież, obuwie bądź akcesoria są w odpowiednim rozmiarze. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: rozmiar buta, rozmiar odzieży, wzrost, waga oraz obwód klatki piersiowej, talii i bioder, długość nogawki od strony wewnętrznej oraz długość stopy od pięty do palców.

 • Informacje dotyczące lokalizacji

wszystkie informacje, z których możemy skorzystać, aby poznać lokalizację użytkownika, w czasie rzeczywistym lub nie. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: miejsce zamieszkania, aktualne miejsce logowania [adres IP], informacje na temat lokalizacji urządzenia aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czujnikom i sygnałom urządzenia, lokalizacja GPS (jeśli użytkownik chce nam ją udostępnić, np. za pośrednictwem ustawień urządzenia mobilnego) lub informacje, które pomagają nam odgadnąć, gdzie użytkownik może przebywać, np. konkretne strony adidas odwiedzane przez użytkownika, które mogą nam oferować wgląd w miejsce pobytu użytkownika, bądź powiadomienie o zameldowaniu się na wydarzeniu lub na stronie w mediach społecznościowych wskazujące lokalizację, jeśli jest nam udostępniana.

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji

wszelkie informacje opisujące preferencje − zarówno przekazane bezpośrednio przez użytkownika, jak i te wynikające z analizy danych. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: preferencje dotyczące aktywności (dyscyplin sportowych), informacje na temat uczestnictwa w imprezach, plany ćwiczeń, cyfrowe interakcje w sklepie, preferencje dotyczące strony/marki, preferencje językowe, preferencje dotyczące produktów i cech produktów, preferencje dotyczące lokalizacji sklepu, historia zakupów (wszystkie produkty w koszykach), produkty na liście życzeń, dowolne informacje dotyczące „preferencji” przekazane nam za pośrednictwem profilu użytkownika i ustawień platformy, wszelkie informacje przekazane nam podczas prowadzenia interakcji z naszymi społecznościami, takimi jak adidas Runners, uczestnictwa w wydarzeniach lub kampaniach jako instruktor, członek zespołu, uczestnik lub jako promotor naszych wydarzeń.

 • Informacje dotyczące przeglądania

dowolne informacje na temat zachowań użytkownika podczas przeglądania. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: nazwa przeglądarki, adres IP (w tym zaszyfrowany adres IP), historia kliknięć, dane dotyczące odwiedzin strony i spędzony na nich czas, czas korzystania ze strony, odwiedzone strony i łącza kliknięte w naszych wiadomościach marketingowych lub na stronie internetowej oraz adres URL, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na naszą stronę.

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

wszelkie informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer EUI urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, odcisk palca zapisany na urządzeniu, informacje na temat adresu IP / sieci WiFi, system operacyjny, dane przechowywane na urządzeniu po uzyskaniu dostępu, informacje na temat logowania po przyznaniu dostępu do urządzenia (np. aparatu).

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

dowolne informacje na temat użytkownika uzyskiwane za pośrednictwem różnych kanałów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google itp., gdy korzystamy z tych kanałów w celach reklamowych i analitycznych lub w celu wzbogacenia profilu w adidas. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych, takie jak identyfikatory w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i publiczne dostępne wpisy, „polubienia” i inne reakcje, relacje w mediach społecznościowych, zdjęcia dostępne publicznie lub wysłane nam przez użytkownika przez oznaczenie nas lub śledzenie naszych wpisów w mediach społecznościowych przy użyciu identyfikatorów lub hashtagów, komentarze lub wiadomości udostępnione nam publicznie lub prywatnie w mediach społecznościowych. Ponadto możemy również uzyskiwać informacje bezpośrednio od firm z sektora mediów społecznościowych (Facebook, Google itp.), gdy zamieszczamy reklamy na tych platformach, co może obejmować uczestnictwo i członkostwo w określonych tematach i/lub grupach, ustawienia i preferencje oraz zachowania na różnych platformach należących do tej samej firmy.

 • Korespondencja

wszelka korespondencja z Obsługą Klienta i/lub naszymi pracownikami i personelem. Może ona obejmować: pisemną korespondencję prowadzoną z nami (e-mail bądź post lub wiadomość przesłana na nasze platformy) oraz nagrania głosowe zarejestrowane przez Dział Obsługi Klienta, jeśli mamy do tego prawo.

 • Obraz i nagrania

wszelkie nagrania obrazu, głosu lub wideo, które zarejestrowaliśmy lub uzyskaliśmy, jeśli umożliwiają identyfikację użytkownika. Mogą one obejmować: nagrania z monitoringu, zdjęcia zrobione w naszych punktach handlowych i/lub podczas wydarzeń, nagrania wideo zarejestrowane podczas wydarzeń lub określonych interakcji, nagrania głosowe zarejestrowane podczas wydarzeń lub interakcji (z wyjątkiem korespondencji prowadzonej z Działem Obsługi Klienta) ora wszelkie obrazy udostępnione nam za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 • Osobiste opinie

wszelkie opinie, którymi użytkownik się z nami dzieli, opisujące jego punkt widzenia i spostrzeżenia. Może to obejmować przekazywanie nam opinii i ocen dotyczących naszych usług lub produktów bądź uczestnictwo w naszych dyskusjach dotyczących badań i rozwoju produktów.

 1. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?

W tej sekcji udostępniamy szczegółowe informacje na temat wszystkich scenariuszy i powodów („celów”), w których możemy gromadzić (bezpośrednio i pośrednio) na wszystkich naszych platformach Dane Osobowe użytkownika i je wykorzystywać.

Cel – dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika?

PRZETWARZANIE – co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

PODSTAWA PRAWNA – dlaczego możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w danym celu?

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH – jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy do osiągnięcia danego celu, w tym Dane Osobowe przekazane nam w tym Celu przez użytkownika oraz Dane Osobowe uzyskane z innych źródeł do innych celów?

W szczególności, są to Dane Osobowe z Kategorii Osobistej, które zostały lub nie zostały nam przekazane przez użytkownika w tym konkretnym celu, ale które mamy w posiadaniu, lub Dane Osobowe, które otrzymaliśmy z innego źródła w innych celach i o których wiemy, że są powiązane z użytkownikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA – jak długo przechowujemy Dane Osobowe w tym celu?

KATEGORIE ODBIORCÓW – komu (rodzaje dostawców usług lub firm) udostępniamy Dane Osobowe, aby osiągnąć dany cel?

  1. „POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE”: Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii

PRZETWARZANIE

Gdy odwiedzasz stronę internetową adidas, zapisujemy w Twojej przeglądarce rozwiązania do gromadzenia danych, takie jak m.in. pliki cookie, znaczniki, piksele, kontenery znaczników, sygnały nawigacyjne (beacons), aby uzyskiwać pewne informacje na temat Twojej aktualnej sesji przeglądania. Na innych stronach internetowych wobec tych technologii często stosowany jest zbiorczy termin „pliki cookie”. Pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej „zapamiętywać” Twoje działania i preferencje (np. login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania strony) przez pewien okres czasu, abyś nie musiał ich wprowadzać za każdym razem, gdy powrócisz na stronę lub gdy przejdziesz z jednej podstrony na drugą. Używamy plików cookie do różnych celów, co oznacza również, że mają one różne podstawy prawne. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie do realizacji różnych celów.

[U1-1]

[U1-2]

[U1-3]

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez wyraźnej zgody użytkownika. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie zamieszczono w sekcji „Pomoc”.

Ewentualnie można też wybrać opcję „Wyloguj ze wszystkich urządzeń” w sekcji konta.

Dowiedz się, jak to działa w Twojej przeglądarce, klikając tutaj:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pl-PL

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki cookie flash): https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/flash-player.html

Aplikacja Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Witryny pomagają również lepiej zrozumieć, jak działają reklamy oparte na plikach cookie i jak można zarządzać ustawieniami plików cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Strona rezygnacji z Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Więcej informacji na temat przepisów regulujących korzystanie z plików cookie można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

   1. „WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna

Do obsługi naszej strony stosujemy „wymagane pliki cookie”.

Obejmuje to przechowywanie unikatowego identyfikatora w celu administrowania i rozpoznawania Ciebie jako określonego użytkownika naszej strony, aby świadczyć ujednolicone i precyzyjne usługi.

Obejmuje to zapamiętywanie produktów umieszczonych w koszyku lub ustawień językowych.

Te pliki cookie są przechowywane przez czas trwania sesji.

Bez tych plików cookie nie można prawidłowo przeglądać naszej strony.

W szczególności pozwalają nam one wykonywać następujące działania:

 • Diagnostyka i analityka strony

To rozwiązanie techniczne służy do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony/aplikacji, np. które strony odwiedzający odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na podstronach.

 • Utrzymanie bezpieczeństwa strony

To rozwiązanie techniczne służy do zapewniania bezpieczeństwa strony i użytkowników. Na przykład powoduje wygaśnięcie sesji ze względów bezpieczeństwa.

 • Przekierowywanie

To rozwiązanie techniczne służy do przekierowywania klientów do konkretnych wersji/aplikacji usługi, np. podczas migracji technicznej.

 • Ładowanie strony

To rozwiązanie techniczne umożliwia załadowanie strony. Bez niego strona po prostu się nie załaduje, a osoby próbujące ją załadować mogą otrzymać komunikat o błędzie.

 • Wielosesyjne logowanie na żądanie użytkownika

Stosowanie tego rozwiązania technicznego odbywa się na wyraźne życzenie użytkownika w celu zapamiętania jego identyfikatora użytkownika lub niewylogowywania użytkownika po zakończeniu sesji.

 • Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika

To rozwiązanie techniczne służy do identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika: na przykład do zarządzania tokenami bezpieczeństwa i przekazywania ich do różnych usług na stronie internetowej w celu identyfikacji statusu odwiedzającego (np. zalogowany lub niezalogowany)

 • Aktywator niezbędnych funkcji

To rozwiązanie techniczne jest niezbędne, by umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie/aplikacji i korzystanie z jej funkcji. Na przykład w przypadku koszyków i faktur elektronicznych: służy ono m.in. do zapamiętywania tekstu wprowadzonego przez użytkownika lub wybranego rozmiaru bądź dodawania zakupów do koszyków lub przekierowywania użytkownika na poprzednią stronę lub do innej lokalizacji na stronie / w aplikacji

 • Testy A/B — projektowanie

To rozwiązanie techniczne służy do testowania projektów. Testowanie wariantów projektów, zazwyczaj przy użyciu testów A/B lub testów z wieloma zmiennymi, aby zapewnić ujednolicony wygląd strony i wrażenia dla jej użytkowników podczas aktualnych i przyszłych sesji.

 • Niemarketingowa analityka biznesowa stron/aplikacji

To rozwiązanie techniczne służy do analityki biznesowej związanej z działaniami niemarketingowymi na stronie (np. dotyczącymi wyników produktów). Na przykład analityka sieciowa – gdzie gromadzone dane są ograniczone wyłącznie do użycia przez operatora strony w celu zarządzania wydajnością i projektem strony/aplikacji.

"PODSTAWA PRAWNA     "

„WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna.

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące lokalizacji

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Sesja przeglądania

Czas trwania sesji przeglądania podczas odwiedzin na stronie lub kontynuowania sesji, która trwa dopóki sesja przeglądania nie wygaśnie.

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z  [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich plikach cookie, których używamy na tej platformie, należy zapoznać się z naszym Katalogiem plików cookie: TUTAJ[ST1] .

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

   1. „FUNKCJONALNE” – poprawa funkcjonowania i parametrów strony internetowej

Korzystamy z „funkcjonalnych plików cookie”, aby ciągle poprawiać funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Obejmuje to wykorzystanie danych uzyskanych od Ciebie w celu wykonania następujących czynności:

 • Niemarketingowa analityka biznesowa stron/aplikacji

To rozwiązanie techniczne służy do analityki biznesowej związanej z działaniami niemarketingowymi na stronie (np. dotyczącymi wyników produktów). Na przykład analityka sieciowa – gdzie gromadzone dane są ograniczone wyłącznie do użycia przez operatora strony w celu zarządzania wydajnością i projektem strony/aplikacji.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Zgoda

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące lokalizacji

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Sesja przeglądania do 24 miesięcy

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z  [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich plikach cookie, których używamy na tej platformie, należy zapoznać się z naszym Katalogiem plików cookie: TUTAJ[ST2] .

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

   1. „MARKETINGOWE” – poprawa funkcjonalności i parametrów strony internetowej

Korzystamy z „marketingowych plików cookie” udostępnianych przez naszych partnerów reklamowych, aby upewnić się, że nasze wiadomości reklamowe są wyświetlane we właściwym czasie i w odpowiednim miejscu. Te pliki cookie są trwałe, ale ograniczone czasowo. Zawierają one unikatowy klucz pozwalający odróżniać poszczególnych użytkowników w kontekście zwyczajów związanych z przeglądaniem stron. Korzystamy z tych plików cookie również, aby ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy na stronie internetowej wyświetlanej przez danego użytkownika i do pomiaru skuteczności danej kampanii. Identyfikatory przechowywane przez te pliki cookie dostarczane są przez naszych partnerów. Nie możemy używać tego samego identyfikatora w naszych własnych systemach. Korzystamy również z tych plików cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie do danej geolokalizacji, np. w celu wyświetlana informacji o najbliższym sklepie, w którym przeglądany produkt może być dostępny.

 • Reklamy zewnętrzne

To rozwiązanie techniczne służy do udostępniania danych konsumentów zebranych przy użyciu zewnętrznych (niepowiązanych z adidas) platform reklamowych i wydawców. Na przykład: udostępnianie informacji naszym partnerom, takim jak Facebook, abyśmy mogli wykorzystać te dane na potrzeby naszych reklam na Facebooku – ale nie dlatego, aby Facebook mógł je wykorzystać na potrzeby innych reklamodawców lub sprzedawców reklam.

 • Śledzenie Zachowań – MARKETING

To rozwiązanie techniczne służy do zbierania informacji o urządzeniach konsumentów i powiązanych zachowaniach dotyczących przeglądania stron internetowych (np. strumień kliknięć)

 • Analityka efektywności marketingu

To rozwiązanie techniczne służy do śledzenia zachowania konsumenta na stronie lub w aplikacji w celu poprawy rezultatów naszych działań marketingowych.

 • Precyzyjna analityka marketingowa

To rozwiązanie techniczne służy do analizowania zachowań i preferencji konsumentów w celu uzyskania bardziej precyzyjnie dopasowanych, spersonalizowanych reklam i wiadomości cyfrowych oraz innych marketingowych wskaźników ROI. Na przykład współczynniki skuteczności reklam – w przypadku których dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania współczynników skuteczności (współczynników klikalności) w celu poprawy efektywności reklam zakupionych na stronie innej niż strona docelowa.

 • RTB – licytowanie w czasie rzeczywistym

To rozwiązanie techniczne umożliwia licytowanie w czasie rzeczywistym („RTB”).

"PODSTAWA PRAWNA     "

Zgoda

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

• Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

• Informacje dotyczące przeglądania

• Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

• Informacje o lokalizacji: są one gromadzone poprzez obserwowanie zachowań podczas przeglądania stron

• Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Sesja przeglądania do 24 miesięcy

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z  [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich plikach cookie, których używamy na tej platformie, należy zapoznać się z naszym Katalogiem plików cookie: TUTAJ.[ST3] 

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Współpracujące agencje reklamowe

Platformy społecznościowe

Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego adidas i platform adidas

   1. Działanie strony i aplikacji

PRZETWARZANIE

Monitorujemy cały ruch na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, oraz analizujemy dane otrzymywane przez nasze serwery w celu: a) udostępniania witryn połączonych z naszą domeną i aplikacjami, b) naprawiania błędów, aby upewnić się, że szata graficzna i układ strony są prawidłowo wyświetlane, c) naprawiania błędów, aby upewnić się, że witryny i aplikacje funkcjonują prawidłowo oraz d) w celu monitorowania zgodności z naszym regulaminem.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

   1. Bezpieczeństwo domeny i sieci oraz autoryzacja użytkownika

PRZETWARZANIE

Aby chronić nasze domeny, wykrywać nietypowe działania, zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i chronić naszą stronę przed dostępem nieupoważnionych osób (takich jak hakerzy), monitorujemy cały ruch skierowany na nasze strony i uwierzytelniamy dane logowania użytkownika za pomocą tokenów w celu weryfikacji przekazanych nam danych i porównania ich z innymi dostępnymi informacjami, takimi jak dane logowania, które użytkownik przekazał bezpośrednio nam lub innym platformom (takim jak Facebook), bądź publicznie dostępne informacje, w celu zadbania, aby dostęp do naszych stron mieli wyłącznie „upoważnieni” użytkownicy.

reCAPTCHA

Stosujemy na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach funkcję reCAPTCHA obsługiwaną przez Google w celu weryfikacji tożsamości użytkowników i zabezpieczania naszych platform przed niebezpiecznymi programami („botami”), które mogą prowadzić do nadużyć na naszych platformach. Funkcja reCAPTCHA działa, gromadząc informacje na temat sprzętu i oprogramowania użytkownika (np. danych dotyczących urządzeń i aplikacji). Dane te udostępniane są firmie Google do analizy. Dane przechwycone przez reCAPTCHA objęte są polityką prywatności i warunkami korzystania firmy Google.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

   1. Pozostawanie zalogowanym

PRZETWARZANIE

Jeśli użytkownik zdecyduje się pozostać zalogowany, w okresie wynoszącym do 30 dni nie będzie musiał logować się za każdym razem, gdy odwiedzi stronę internetową adidas. Dane osobowe zostaną wykorzystane na stronie internetowej adidas do wyświetlania informacji osobistych: e-mail będzie wykorzystywany podczas realizacji zakupu do informowania o adresie e-mail, który zostanie użyty do potwierdzenia zamówienia, imię i nazwisko będą wykorzystywane do personalizacji, a Twój unikalny identyfikator może być wykorzystywany do analizy interfejsu po stronie użytkownika. Pamiętaj, że nie będziemy przechowywać informacji na temat tego, czy wyrażono zgodę.

Te podstawowe informacje profilowe będą przechowywane do 30 dni w przeglądarce używanej do logowania w obrębie tokenu dostępu. Token dostępu to plik cookie z flagą HttpOnly. Token jest ważny przez 20 minut, jeśli zaznaczono opcję „pozostań zalogowany”. Po wygaśnięciu tokenu nie ma już możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych, więc sesja logowania się kończy. W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” w przeglądarce przechowujemy dodatkowo token odświeżający, który może zostać wykorzystany do odświeżenia tokena dostępu w ciągu 30 dni i przedłużenia w ten sposób sesji logowania. W przypadku braku tego tokena odświeżającego (jeśli nie wybrano opcji „pozostań zalogowany” lub pliki cookie zostały usunięte) token dostępu nie może zostać odświeżony. W związku z tym sesja nie zostanie przedłużona, a użytkownik zostanie wylogowany.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” osobiste dane adresowe użytkownika mogą trafić w ręce nieupoważnionej osoby trzeciej, jeśli zapomni wylogować się na publicznie dostępnym urządzeniu.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Informacje te będą przechowywane w przeglądarce przez okres do 30 dni. Dane można usunąć samodzielnie, usuwając pliki cookie z przeglądarki lub wybierając opcję „Wyloguj mnie ze wszystkich moich urządzeń” w sekcji konta.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

   1. Sprzedaż produktów adidas – zamówienie Online i Off-Line

PRZETWARZANIE

Aby przetwarzać zamówienia złożone online i/lub w aplikacji, zapewnić różne opcje płatności, stworzyć bezproblemowy system realizacji zamówienia, upewnić się, że otrzymano płatność, dopilnować, aby spełniono wymogi naszego Regulaminu (3. Warunki zakupu) dotyczące sprzedaży produktów, w tym przetwarzania faktur, dostawy, personalizacji, wymiany i zwrotów, Click & Collect. Zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeśli nasze rozwiązania do wykrywania oszustw płatniczych oznaczą transakcję jako podejrzaną i potencjalnie oszukańczą. Należy pamiętać, że system wykrywania oszustw płatniczych jest zautomatyzowanym procesem decyzyjnym. Jest on wymagany, aby umożliwić nam zawarcie umowy z użytkownikiem. Użytkownik ma prawo zwrócić się o zrewidowanie tej decyzji przez człowieka i odwołać się od niej.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Wykonanie umowy

Uzasadniony interes

Zobowiązanie prawne

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Korespondencja

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia (10 lat). Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)

Dostawcy usług wytwórczych

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Wykrywanie oszustw związanych z płatnościami

PRZETWARZANIE

Kojarzymy podane nam przez użytkownika informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji z innymi informacjami uzyskanymi za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców z dziedziny ryzyka płatniczego i zapobiegania oszustwom, aby upewnić się, że wszelkie zakupy są zgodne z prawem i że produkty nie są nabywane w sposób naruszający nasz regulamin. Oznacza to, że w zależności od wyniku analizy informacji możemy odrzucić zamówienie i odmówić przyjęcia płatności. Jest to zautomatyzowany proces podejmowania decyzji wymagany do zawarcia umowy sprzedaży z użytkownikiem.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Wykonanie umowy i uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Dostarczanie produktów

PRZETWARZANIE

Po pomyślnym złożeniu zamówienia wykorzystujemy dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub adres wysyłki) oraz inne dane dotyczące płatności, zakupów i transakcji, aby dostarczyć zakupione produkty.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Wykonanie umowy

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: imię i nazwisko

Dane kontaktowe: adres wysyłki

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Elektroniczne śledzenie dostaw

PRZETWARZANIE

Usługa ta jest świadczona przez naszych dostawców usług kurierskich z zastrzeżeniem dostępności u dostawcy usług kurierskich obsługującego adres dostawy. U niektórych dostawców usług kurierskich istnieje możliwość śledzenia przesyłki przy użyciu usług świadczonych bezpośrednio przez naszych partnerów obsługujących przesyłki. Usługa ta jest świadczona na podstawie uzasadnionego interesu naszych konsumentów, aby mogli oni zorganizować odbiór swoich paczek. Jednak w przypadku niektórych dostawców usług może to być możliwe tylko za zgodą użytkownika. Usługa jest hostowana na platformie partnera obsługującego przesyłki. Należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych w tym celu.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes / oraz w stosownych przypadkach zgoda

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: adres e-mail

Dane kontaktowe: numer telefonu

Wszelkie inne informacje, które użytkownik może przekazać bezpośrednio i dobrowolnie partnerowi obsługującemu przesyłki

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Zgodnie z warunkami naszego partnera obsługującego przesyłki.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Dostawcy usług kurierskich

   1. Biznesowa analityka operacyjna

PRZETWARZANIE

Musimy wiedzieć, jak sobie radzimy jako firma. Leży to w interesie naszych akcjonariuszy, członków zarządu, naszych pracowników i naszych partnerów, a także naszych konsumentów. Tworzymy modele danych do różnych celów analitycznych i prowadzimy analizy, korzystając z tych modeli danych, aby zrozumieć, jak nasze produkty sprzedają się na różnych rynkach, jakie cechy naszych produktów cieszą się zainteresowaniem, co się sprawdziło, a co nie w odniesieniu do naszych kampanii marketingowych i reklamowych, naszych projektów produktów i strategii dystrybucji, naszego projektu strony internetowej i ogólnych doświadczeń użytkownika, abyśmy mogli opracować, wdrożyć i zweryfikować naszą strategię biznesową.

Obejmuje to na przykład analizę danych mającą na celu zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy przeglądają naszą stronę i korzystają z aplikacji z myślą o poprawieniu komfortu użytkowania, aby upewnić się, że nadal będą kupować nasze produkty i wchodzić w interakcje z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji.

Usuwamy wszelkie dane identyfikacyjne, które mogłyby doprowadzić do ustalenia tożsamości użytkownika (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail), i używamy tylko naszego wewnętrznego, unikatowego identyfikatora w postaci adresu IP, aby zminimalizować ewentualne zagrożenia dla prywatności.

 • Profilowanie (personalizacja)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Kiedy zalogujesz się do naszego sklepu internetowego lub odwiedzisz go, używając adresu e-mail, który jest zarejestrowany w naszym systemie, będziemy mogli wyświetlić produkty wybrane specjalnie dla Ciebie na podstawie Twojego profilu.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

Więcej informacji na temat tego, jak nasi dostawcy rozwiązań do analizy danych świadczą usługi analityczne, korzystając z Twoich danych, można uzyskać tutaj:

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: unikalny identyfikator konsumenta (tylko)

Wymiary

Informacje dotyczące zachowań i preferencji

Informacje dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Korespondencja

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

Osobiste opinie

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Podczas korzystania z usług analitycznych świadczonych przez określonych powyżej dostawców jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez określony przez tych dostawców okres. Okres przechowywania wskazany przez dostawców:

Adobe Analytics: 36 miesięcy (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

Google Analytics: 38 miesięcy

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl)

Potrzebujemy informacji za ten okres, aby przeprowadzić dokładną analizę naszej działalności operacyjnej.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Obsługa klienta

PRZETWARZANIE

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe, aby udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówienia, aby informować Cię na Twoje żądanie o dostępności produktu, którym jesteś zainteresowany, oraz aby udzielać odpowiedzi na Twoje pytania i obawy za pośrednictwem różnych udostępnionych przez nas kanałów informacyjnych, w tym jeśli skontaktujesz się z nami w celu zadania pytań na temat Twoich praw dotyczących Danych Osobowych. Twoje wnioski kierowane do obsługi klienta będą analizowane, abyśmy mogli świadczyć Ci przydatne usługi w przyszłości. Możemy rejestrować rozmowy telefoniczne z Tobą w celach związanych z zapewnianiem jakości, wyłącznie jeśli zgodzisz się na nagrywanie.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

Zgoda (na nagrywanie rozmów telefonicznych)

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Korespondencja

Obraz i nagrania (wyłącznie za Twoją zgodą)

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Ustawowy okres przedawnienia: 2 lata

Musimy przechowywać informacje na wypadek sporów prawnych.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

  1. Wyświetlanie targetowanych reklam i wysyłanie wiadomości marketingowych

   1. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail (subskrypcja newslettera)

PRZETWARZANIE

Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Zgoda

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem istniejącej umowy)

PRZETWARZANIE

Gdy kupujesz nasze produkty lub zawierasz z nami umowy, traktujemy to jako oznakę zainteresowania naszymi produktami, usługami, promocjami i różnymi ofertami. Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

   1. Pozyskiwanie treści generowanych przez użytkowników (UGC) z mediów społecznościowych

PRZETWARZANIE

Zachęcamy do udostępnienia nam swoich obrazów za pośrednictwem platform społecznościowych, wystarczy postępować zgodnie z danym instrukcjami, np. „#yesadidas”. Będziemy korzystać z zamieszczonych obrazów do celów związanych z naszą kampanią. Prawa do obrazu użytkownika uzyskujemy na mocy umowy licencyjnej w formie naszego Regulaminu. Przesyłając nam swoje obrazy za pośrednictwem mediów społecznościowych, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas tych obrazów zgodnie z postanowieniami opisanymi w umowie licencyjnej.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Wykonanie umowy

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: identyfikator w mediach społecznościowych

Informacje dotyczące społeczności: obrazy, nagrania wideo lub dźwiękowe, komentarze i inne pliki udostępniane za pośrednictwem platform społecznościowych promujących adidas

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Okres obowiązywania umowy licencyjnej i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

Partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników

Współpracujące agencje reklamowe

Platformy społecznościowe

Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

  1. Ulepszanie i rozwijanie produktów i usług marki adidas

   1. Badania i rozwój produktów

PRZETWARZANIE

Przeprowadzamy analizy w celu doskonalenia naszych produktów i usług. Obejmuje to zadawanie pytań za pośrednictwem ankiet, zwracanie się do Ciebie z prośbą o przetestowanie naszych produktów i podzielenie się opinią, zwracanie się do innych usługodawców o przeprowadzenie badania rynkowego i badania produktów dla nas, testowanie nowych technologii w naszych produktach, które mogą gromadzić Dane Osobowe, aby utrzymywać przewagę konkurencyjną. Przechowujemy te informacje w oparciu o nasz „uzasadniony interes”, dlatego biorąc udział w ocenie produktu lub badaniu, przyjmujesz do wiadomości, że jest to nasz uzasadniony interes. Jeśli nie jest to możliwe w przypadku danego produktu lub jeśli sprzeciwiasz się temu uzasadnionemu interesowi, usuniemy wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, dane kontaktowe lub informacje dotyczące urządzenia mobilnego, aby informacje te nie mogły zostać wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości, i nie stanowiły już Twoich Danych Osobowych oraz były uznawane za „zanonimizowane”.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Uzasadniony interes

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Wymiary (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Dane kontaktowe (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje o lokalizacji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące płatności, zakupu i transakcji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Interakcje z mediami społecznościowymi i aktywność w mediach społecznościowych (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące przeglądania (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Korespondencja (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Czas trwania projektu i ustawowy okres przechowywania określony w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy usług wytwórczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

  1. Przestrzeganie zobowiązań prawnych

   1. Obowiązek prawny – współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi (w tym sądami)

PRZETWARZANIE

Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych Osobowych z powodów związanych z bezpieczeństwem krajowym i publicznym, zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, postępowaniem sądowym, ochroną praw i wolności innych osób oraz egzekwowaniem roszczeń cywilnych, przekażemy informacje wymagane przez organy lub strony po stwierdzeniu, że wniosek jest prawnie uzasadniony. Możemy nie być w stanie Cię o tym powiadomić, jeśli jest to niezgodne z prawem.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Zobowiązanie prawne

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Wszystkie kategorie Danych Osobowych wymagane przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa.

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Władze lokalne i krajowe, w tym organy podatkowe

Lokalne i krajowe instytucje sądownicze

Lokalne i krajowe organy ścigania

   1. Dowody – Spory dotyczące umowy i/lub zgodność z przepisami

PRZETWARZANIE

Musimy przechowywać dowody na wypadek sporów dotyczących umowy lub aby bronić się podczas audytów dochodzeniowych bądź sporów i skarg dotyczących zgodności z zasadami ochrony prywatności, w tym dotyczących postępowania w odniesieniu do praw osób fizycznych.

"PODSTAWA PRAWNA     "

Zobowiązanie prawne

"KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH            "

Wszystkie kategorie Danych Osobowych, które muszą zostać wykorzystane jako dowody

"OKRES PRZECHOWYWANIA          "

Ustawowy okres przedawnienia w zależności od okresu umownego i/lub wymogów prawnych

"KATEGORIE ODBIORCÓW              "

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 1. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych

Listę Odbiorców Danych, którzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, można znaleźć w poniższych instrukcjach Podmiotów Odpowiedzialnych. Lista może ulec zmianie w razie potrzeby.

SPÓŁKA – OBSŁUGA

• adidas International Marketing B.V. – działalność sklepu internetowego i usługi marketingowe

• Demandware Inc.| USA – hosting strony internetowej

• Klarna | Szwecja – procesy płatnicze

• Adyen | Holandia – procesy płatnicze

• InfoSys Technologies Ltd. | Indie, EPAM | Białoruś – tworzenie strony

• Adobe Analytics | Irlandia, Google Analytics | USA – analiza ruchu na stronie internetowej

• Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analiza wykorzystania mediów społecznościowych

• Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analiza wykorzystania aplikacji mobilnej

• Qualtrics LLC | USA – ankieta, wskaźnik Net Promoter Score

• act.3 | Niemcy, cip Trademarketing GmbH | Niemcy – zarządzanie wydarzeniami

• Neolane Ltd. | Francja – marketing

• Batterii LLC | USA – opinie klientów

• TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandia, IRIS | Australia – agencje CRM

• Olapic, Inc. | USA – partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników

• Podmioty stowarzyszone adidas | globalnie – zarządzanie relacjami z klientami

• Teleperformance | Niemcy – obsługa klienta

• DHL | Niemcy – dostawa produktów

• Feedzai | Niemcy – zapobieganie oszustwom

• PayPal | USA – usługi płatnicze

• Apple Pay, Google Pay | USA – płatności mobilne

• Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

• Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irlandia – interakcje z mediami społecznościowymi

• Twitter | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

• Google | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

• Google Analytics | USA – analityka

• Adobe Analytics | USA – analityka

• Anatwine Limited | Wielka Brytania – doświadczenia konsumentów

• MediaCom | Wielka Brytania – partner reklamowy

• Oprogramowanie Salesforce – CRM | analiza danych

• Wunderman – usługi w zakresie e-maili marketingowych

• Stuffstr Limited – partner handlowy

• Webhelp – dostawca usług obsługi klienta

• Fit Analytics GmbH – dostawca usług zalecania rozmiaru

• Bazaarvoice, Inc | USA – dostawca usług analizy ocen

• mParticle Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

• Amplituda Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

• Appsflyer Ltd | Izrael – analiza aplikacji mobilnych

• Visenze Pte. Ltd | Singapur – wyszukiwarka wizualna

• Vyking Limited | Wielka Brytania – dostawca usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej

W przypadku gdy Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez administratorów danych spoza firmy adidas za pośrednictwem platform lub aplikacji adidas lub w innych miejscach dla ich własnych celów, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak administratorzy ci przetwarzają Twoje Dane Osobowe, należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności danego administratora danych spoza adidas..

 1. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?

W zależności od czynności przetwarzania Danych Osobowych, Twoje Dane Osobowe są udostępniane różnym „kategoriom odbiorców”. Jeżeli odbiorca jest poza terenem UE/EOG, wdrożyliśmy niezbędne środki, takie jak przyjęcie Standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję UE i odpowiednie zabezpieczenia.

 1. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ograniczyć ryzyko związane z wykorzystaniem Twoich Danych osobowych, w tym z utratą, zmianą lub nieupoważnionym dostępem do Twoich Danych osobowych, i umożliwić Ci egzekwowanie swoich praw. Wymagamy, aby nasi dostawcy usług zapewniali takie same środki poprzez stosowanie umów. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie przesyłanie Danych osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Możemy chronić Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy je posiadamy.

 1. Pytania ogólne, wsparcie

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA adidas – (https://reebok.pl/pomoc)

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://reebok.pl/pomoc.

WŁADZE LOKALNE

W razie pytań dotyczących swoich praw należy zapoznać się ze stronami internetowymi i stronami władz lokalnych lub skontaktować się z ich biurami.

 1. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?

DataProtection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Niemcy

 

Zaktualizowano informację o prywatności

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 12 listopada 2020 r.

 

Reebok to marka adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy). Odwiedzana strona i aplikacja są obsługiwane przez odpowiedzialne podmioty adidas w kraju, w którym ta strona i/lub aplikacja zostały zarejestrowane.

 

Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” (dalej zwana „Informacją”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka adidas (dalej zwana „adidas”, „my”, „nas”) gromadzi i wykorzystuje „Dane Osobowe” użytkownika (informacje przekazane przez użytkownika lub inne osoby, które możemy z nim powiązać). Zachęcamy do częstego wracania do tej Informacji i innych opublikowanych przez nas informacji o polityce prywatności, ponieważ mogą one być aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.

 

Niniejsza Informacja dotyczy różnych celów i scenariuszy, w których Dane Osobowe użytkownika gromadzone są bezpośrednio przy użyciu naszych stron internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez odpowiedzialne podmioty określone w tej Informacji, a także w których Dane Osobowe użytkownika uzyskiwane są z innych źródeł, a nie bezpośrednio od użytkownika, i stosowane są przez odpowiedzialne podmioty spółki adidas oraz przez inne osoby. We wszystkich scenariuszach opisanych w niniejszej Informacji Dane Osobowe użytkownika wykorzystywane są pod warunkiem, że mamy stosowne pozwolenie i prawo do tego (dalej zwane „Podstawą Prawną”). W przypadku gdy scenariusz dotyczy wyłącznie określonej obsługiwanej przez nas platformy, nazwa platformy zostanie podana na końcu części nagłówkowej w nawiasie w następujący sposób: NAGŁÓWEK – {nazwa platformy}.

 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami oraz konkretnymi scenariuszami, klikając odpowiednie nagłówki poniżej. Należy również zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi prywatności wyświetlanymi podczas przekazywania nam danych osobowych, ponieważ zawierają one szczegółowe informacje na temat konkretnego scenariusza, do którego ta Informacja może nie mieć zastosowania.

 

Jeśli użytkownik uzyska dostęp do dowolnej z naszych platform za pośrednictwem sieci VPN (ang. Virtual Private Network), aby wejść w interakcję z nami – np. dokonać zakupu – w kraju, który nie jest jego aktualnym krajem pobytu lub zamieszkania, powinien zapoznać się z informacją o polityce prywatności dostępną na danej platformie, aby zrozumieć, jak odpowiedzialne podmioty, nasze marki stowarzyszone i podmioty zależne spółki adidas w danym kraju wykorzystują i chronią Dane Osobowe użytkownika.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

W celach opisanych w niniejszej Informacji i w celu przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących prywatności i RODO odpowiedzialność za Dane Osobowe ponoszą następujące podmioty adidas:

 • Spółka adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy (dalej zwana „adidas AG”)
 • adidas Poland Sp. z o.o. - Ul. Zwirki I Wigury 18A, Warszawa, 02-092, Polska (dalej zwany „Lokalnym Oddziałem Sprzedaży”)

Ponadto w celach związanych:

 • ze sprzedażą produktów firmy adidas – zamówieniami online i offline,
 • z badaniami i rozwojem produktów,

 

Za Dane Osobowe użytkownika odpowiedzialne są poniższe podmioty spółki adidas:

 • adidas AG
 • Lokalny Oddział Sprzedaży
 • adidas International Trading AG – Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Szwajcaria

 

Są one znane w RODO i lokalnych przepisach dotyczących prywatności jako „Współadministratorzy”. Są one wspólnie odpowiedzialne za ustalenie celu (dalej zwanego „Celem”), sposobu przetwarzania (dalej zwanego „Przetwarzaniem”) oraz podstaw prawnych (dalej zwanych „Podstawami Prawnymi”) wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika. Dla ułatwienia użytkownikowi zrozumienia tej kwestii w niniejszej Informacji nazywamy je „Podmiotami Odpowiedzialnymi”.

 

W przypadku niektórych scenariuszy opisanych w niniejszej Informacji mogą występować inne podmioty spółki adidas i/lub podmioty zewnętrzne również odpowiedzialne za wykorzystywane Danych Osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy przejść do informacji na temat konkretnego scenariusza.

 

 1. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?

Użytkownik ma wszystkie opisane poniżej prawa do wszystkich swoich Danych Osobowych przekazanych Podmiotom Odpowiedzialnym. Należy zapoznać się z instrukcjami i zastosować się do nich, aby wyegzekwować swoje prawa na czas. Jeśli spółka zewnętrzna ponosi niezależną odpowiedzialność za Dane Osobowe użytkownika, użytkownik musi skontaktować się z tą spółką zewnętrzną i przeczytać jej informację o polityce prywatności, aby wyegzekwować swoje prawa wobec tej spółki. Wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jego tożsamości. Możemy poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania weryfikacyjne, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, aby chronić Dane Osobowe i prawa wszystkich naszych konsumentów.

 

 1. Uzyskanie kopii elektronicznej wszystkich swoich Danych Osobowych od Podmiotów Odpowiedzialnych.
 2. Pobranie przenośnego pliku z Danymi Osobowymi, które użytkownik nam przekazał, abyśmy mogli udostępnić je innej spółce.
 • Usunięcie konta i wszystkich Danych Osobowych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.

 

Te wnioski są rozpatrywane za pomocą naszego zautomatyzowanego systemu. Aby złożyć wniosek, należy przeczytać poniższe instrukcje i się do nich zastosować. W razie potrzeby skorzystania z pomocy podczas używania tego systemu lub weryfikowania tożsamości, należy skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta (https://reebok.pl/pomoc).

 

STRONY INTERNETOWE

 • Na naszych stronach internetowych, na których wyświetlana jest ta Informacja o polityce prywatności: Proszę przewiń stronę w dół, KLIKNIJ ŁĄCZE „ZARZĄDZAJ DANYMI” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ze względów prawnych i bezpieczeństwa wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować, czy jest osobą, której Dane Osobowe posiadamy.
 • Aby zobaczyć i otrzymać kopię informacji związanych z zamówieniami i/lub transakcjami przed lub po dostarczeniu zamówienia, należy przewinąć stronę na samą górę i KLIKNĄĆ „STATUS ZAMÓWIENIA”. Aby otrzymać te informacje, należy podać numer zamówienia i adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania zakupów na różnych stronach adidas, należy powtórzyć ten proces na każdej ze stron, aby wyświetlić zamówienia złożone na danej stronie.

APLIKACJE

 • W aplikacjach adidas, w których wyświetlana jest niniejsza Informacja o Polityce Prywatności: Przejdź do swojego konta i kliknąć „ZARZĄDZAJ KONTEM”, wybrać wniosek i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby kontynuować składanie wniosku.
 • Aby zobaczyć i otrzymać kopię informacji związanych z zamówieniami i/lub transakcjami przed lub po dostarczeniu zamówienia, należy przejść do sekcji „USTAWIENIA” i kliknąć „ZAMÓWIENIA”, Należy pamiętać, że jeśli dokonano zakupu z wykorzystaniem innych ustawień kraju/lokalizacji, należy powtórzyć tę procedurę, zmieniając ustawienia kraju i wysyłając wniosek z kraju, w którym złożono zamówienie. Informacje te zostaną usunięte na podstawie złożonego wniosku i będą przechowywane przez 10 lat ze względu na wymogi prawne i umowne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Sprzedaż produktów adidas”.

 

 1. Uzyskanie dostępu do informacji na temat swoich danych osobowych

Należy zapoznać się z treścią niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby uzyskać informacje na temat tego: a) dlaczego przechowujemy Dane Osobowe; b) jakie kategorie Danych Osobowych przechowujemy; c) co robimy z Danymi Osobowymi; d) kto ma dostęp do Danych Osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje); e) gdzie Dane Osobowe mogą zostać przekazane; f) jak długo przechowujemy Dane Osobowe; g) jak uzyskaliśmy Dane Osobowe użytkownika, jeśli użytkownik nie udostępnił nam ich bezpośrednio; h) jakie prawa przysługują użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów; i) czy korzystamy z Danych Osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji; oraz j) w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo dowiedzieć się, na czym polega nasz proces automatycznego podejmowania decyzji, jeśli dana decyzja ma na niego poważny wpływ.

 

 1. Sprawdzenie poprawności Danych Osobowych

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta (https://reebok.pl/pomoc), aby wprowadzić zmiany w swoich danych, i przejdź na konto adidas w celu bezpośredniego wprowadzenia zmian.

 

 1. Rezygnacja z otrzymywania e-mailowych wiadomości marketingowych

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Skorzystaj z funkcji „Anuluj subskrypcję” w dolnej części każdej wiadomości marketingowej.

 

 • Ograniczanie wykorzystania swoich danych osobowych
 • Wycofanie zgody
 1. Wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych w oparciu o nasz „uzasadniony interes” (w tym rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego)
 2. Zakwestionowanie decyzji wygenerowanej wyłącznie przez zautomatyzowany proces podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka
 3. Pomoc ogólna

 

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta (https://reebok.pl/pomoc), aby uzyskać ogólną pomoc. Dane kontaktowe tego działu można znaleźć w sekcji „ZWRÓĆ SIĘ DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA” na podstronie „POMOC”.

 

 • Złożenie skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnych władz, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki postąpiliśmy w odniesieniu do wyżej wymienionych praw.

 

Zachęcamy do przesyłania i omawiania obaw i skarg dotyczących postępowania w odniesieniu do praw użytkownika i korzystania z Danych Osobowych w pierwszej kolejności z Zespołem ds. Prywatności i naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na nasz adres do przesyłania zapytań i skarg związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących prywatności (dataprotection@adidas.com), abyśmy mogli szybko rozwiać obawy i rozpatrzyć skargi.

 

W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z wymienionych tutaj praw należy zwrócić się do władz lokalnych w celu omówienia praw dotyczących Danych Osobowych wynikających z obowiązującego prawodawstwa oraz w celu pełnego zrozumienia tych praw.

 

 

 1. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?

W większości przypadków Dane Osobowe przekazywane są w konkretnych celach. Czasami jednak Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach, jeśli mamy stosowne pozwolenie na to (dalej zwane „Podstawą Prawną”). Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe pochodzące z innych firm lub źródeł do pewnych celów, jeśli prawo na to pozwala. Aby zrozumieć, jak wykorzystujemy Dane Osobowe, należy zapoznać się z poniższymi Kategoriami Danych Osobowych. Kategorie te obejmują Dane Osobowe przekazane przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio Podmiotom Odpowiedzialnym.

 

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości – wszelkie Informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: imię i nazwisko [imię, nazwisko, inicjały], data urodzenia, adres e-mail zawierający imię i nazwisko, numer telefonu, unikatowy numer identyfikacyjny konsumenta (w tym numer identyfikacyjny członka lub numer identyfikacyjny z dowolnej platformy adidas), pseudonim, hasło, identyfikatory i nazwy użytkownika w mediach społecznościowych, odcisk palca zapisany na urządzeniu, przypisany kod karty upominkowej, informacje dotyczące tożsamości i ekspresji płciowej.

              

Dane kontaktowe – wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby skontaktować się z Tobą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer telefonu, adres dostawy i do faktury, adres e-mail, identyfikator w serwisie Messenger, identyfikator w mediach społecznościowych, inne kanały komunikacyjne, z których użytkownik korzysta do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji – wszelkie informacje, z których korzystamy w celu realizacji zakupu lub w związku z dokumentacją zakupu i fakturą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: informacje płatnicze (dane karty kredytowej lub dane bankowe bądź dane platformy płatniczej), profil ryzyka płatności (udostępniany nam za pośrednictwem naszego rozwiązania z zakresu ryzyka płatności), informacje na temat koszyka (zamówione produkty), informacje na temat dostawy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, numer zamówienia klienta, historia zakupów w adidas, numer rachunku, numer identyfikacyjny transakcji, numer faktury, numer transakcji zawartej w punkcie handlowym, wartość zakupu, numer potwierdzenia zamówienia, numer śledzenia zamówienia.

 

Wymiary – wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby upewnić się, że odzież, obuwie bądź akcesoria są w odpowiednim rozmiarze. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: rozmiar buta, rozmiar odzieży, wzrost, waga oraz obwód klatki piersiowej, talii i bioder, długość nogawki od strony wewnętrznej oraz długość stopy od pięty do palców.

 

Informacje dotyczące lokalizacji – wszystkie informacje, z których możemy skorzystać, aby poznać lokalizację użytkownika, w czasie rzeczywistym lub nie. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: miejsce zamieszkania, aktualne miejsce logowania [adres IP], informacje na temat lokalizacji urządzenia aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czujnikom i sygnałom urządzenia, lokalizacja GPS (jeśli użytkownik chce nam ją udostępnić, np. za pośrednictwem ustawień urządzenia mobilnego) lub informacje, które pomagają nam odgadnąć, gdzie użytkownik może przebywać, np. konkretne strony adidas odwiedzane przez użytkownika, które mogą nam oferować wgląd w miejsce pobytu użytkownika, bądź powiadomienie o zameldowaniu się na wydarzeniu lub na stronie w mediach społecznościowych wskazujące lokalizację, jeśli jest nam udostępniana.

 

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa – wszystkie informacje związane z członkostwem w klubie Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer identyfikacyjny źródła pozyskania (miejsce, w którym użytkownik zarejestrował się jako członek), kraj członkostwa, numer identyfikacyjny członka klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, data rozpoczęcia członkostwa, numer identyfikacyjny sklepu (w przypadku rejestracji w punkcie handlowym, w tym w sklepie franczyzowym), punkty członkowskie, historia uczestnictwa, historia nagród, przypisane kupony członkowskie.

 

Informacje dotyczące zachowań i preferencji – wszelkie informacje opisujące preferencje − zarówno przekazane bezpośrednio przez użytkownika, jak i te wynikające z analizy danych. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: preferencje dotyczące aktywności (dyscyplin sportowych), informacje na temat uczestnictwa w imprezach, plany ćwiczeń, cyfrowe interakcje w sklepie, preferencje dotyczące strony/marki, preferencje językowe, preferencje dotyczące produktów i cech produktów, preferencje dotyczące lokalizacji sklepu, historia zakupów (wszystkie produkty w koszykach), produkty na liście życzeń, dowolne informacje dotyczące „preferencji” przekazane nam za pośrednictwem profilu użytkownika i ustawień platformy, wszelkie informacje przekazane nam podczas prowadzenia interakcji z naszymi społecznościami, takimi jak adidas Runners, uczestnictwa w wydarzeniach lub kampaniach jako instruktor, członek zespołu, uczestnik lub jako promotor naszych wydarzeń.

 

Informacje dotyczące przeglądania – dowolne informacje na temat zachowań użytkownika podczas przeglądania. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: nazwa przeglądarki, adres IP (w tym zaszyfrowany adres IP), historia kliknięć, dane dotyczące odwiedzin strony i spędzony na nich czas, czas korzystania ze strony, odwiedzone strony i łącza kliknięte w naszych wiadomościach marketingowych lub na stronie internetowej oraz adres URL, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na naszą stronę.

 

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego – wszelkie informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer EUI urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, odcisk palca zapisany na urządzeniu, informacje na temat adresu IP / sieci WiFi, system operacyjny, dane przechowywane na urządzeniu po uzyskaniu dostępu, informacje na temat logowania po przyznaniu dostępu do urządzenia (np. aparatu).

 

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych – dowolne informacje na temat użytkownika uzyskiwane za pośrednictwem różnych kanałów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google itp., gdy korzystamy z tych kanałów w celach reklamowych i analitycznych lub w celu wzbogacenia profilu w adidas. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych, takie jak identyfikatory w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i publiczne dostępne wpisy, „polubienia” i inne reakcje, relacje w mediach społecznościowych, zdjęcia dostępne publicznie lub wysłane nam przez użytkownika przez oznaczenie nas lub śledzenie naszych wpisów w mediach społecznościowych przy użyciu identyfikatorów lub hashtagów, komentarze lub wiadomości udostępnione nam publicznie lub prywatnie w mediach społecznościowych. Ponadto możemy również uzyskiwać informacje bezpośrednio od firm z sektora mediów społecznościowych (Facebook, Google itp.), gdy zamieszczamy reklamy na tych platformach, co może obejmować uczestnictwo i członkostwo w określonych tematach i/lub grupach, ustawienia i preferencje oraz zachowania na różnych platformach należących do tej samej firmy.

 

Korespondencja – wszelka korespondencja z Obsługą Klienta i/lub naszymi pracownikami i personelem. Może ona obejmować: pisemną korespondencję prowadzoną z nami (e-mail bądź post lub wiadomość przesłana na nasze platformy) oraz nagrania głosowe zarejestrowane przez Dział Obsługi Klienta, jeśli mamy do tego prawo.

 

Obraz i nagrania – wszelkie nagrania obrazu, głosu lub wideo, które zarejestrowaliśmy lub uzyskaliśmy, jeśli umożliwiają identyfikację użytkownika. Mogą one obejmować: nagrania z monitoringu, zdjęcia zrobione w naszych punktach handlowych i/lub podczas wydarzeń, nagrania wideo zarejestrowane podczas wydarzeń lub określonych interakcji, nagrania głosowe zarejestrowane podczas wydarzeń lub interakcji (z wyjątkiem korespondencji prowadzonej z Działem Obsługi Klienta) ora wszelkie obrazy udostępnione nam za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Informacje dotyczące aktywności fizycznej – wszelkie informacje dotyczące aktywności fizycznej użytkownika, które śledzi za pomocą naszych platform (w tym adidas Running i Training). Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: typ aktywności, dystans, czas trwania ćwiczenia, program ćwiczeń, czas rozpoczęcia i zakończenia, ocena punktowa sprawności, tempo, dane dotyczące wykorzystania przestrzeni, prędkość.

 

Informacje zdrowotne – wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia lub podstawowych funkcji życiowych, takie jak wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), tętno lub informacje o niepełnosprawności. Wykorzystujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli nam na korzystanie z tych informacji – za jego zgodą – z konkretnych powodów i w konkrentnych celach.

 

Osobiste opinie – wszelkie opinie, którymi użytkownik się z nami dzieli, opisujące jego punkt widzenia i spostrzeżenia. Może to obejmować przekazywanie nam opinii i ocen dotyczących naszych usług lub produktów bądź uczestnictwo w naszych dyskusjach dotyczących badań i rozwoju produktów.

 

Poufne opinie osobiste – wszelkie przekazane nam opinie, które mogą wskazywać na pewne cechy użytkownika lub je ujawniać, w tym jego poglądy polityczne, orientację seksualną, informacje o rasie i pochodzeniu etnicznym, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych lub stan zdrowia. Wykorzystujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli nam na korzystanie z tych informacji – za jego zgodą – z konkretnych powodów i w konkrentnych celach.

 

 

 1. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?

W tej sekcji udostępniamy szczegółowe informacje na temat wszystkich scenariuszy i powodów („celów”), w których możemy gromadzić (bezpośrednio i pośrednio) na wszystkich naszych platformach Dane Osobowe użytkownika i je wykorzystywać.

 

#) Cel – dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika?

PRZETWARZANIE – co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

PODSTAWA PRAWNA – dlaczego możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w danym celu?

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH – jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy do osiągnięcia danego celu, w tym Dane Osobowe przekazane nam w tym Celu przez użytkownika oraz Dane Osobowe uzyskane z innych źródeł do innych celów? W szczególności, są to Dane Osobowe z Kategorii Osobistej, które zostały lub nie zostały nam przekazane przez użytkownika w tym konkretnym celu, ale które mamy w posiadaniu, lub Dane Osobowe, które otrzymaliśmy z innego źródła w innych celach i o których wiemy, że są powiązane z użytkownikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA – jak długo przechowujemy Dane Osobowe w tym celu?

KATEGORIE ODBIORCÓW – komu (rodzaje dostawców usług lub firm) udostępniamy Dane Osobowe, aby osiągnąć dany cel?

 

 

 1. Działanie strony i aplikacji

PRZETWARZANIE

Monitorujemy cały ruch na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, oraz analizujemy dane otrzymywane przez nasze serwery w celu: a) udostępniania witryn połączonych z naszą domeną i aplikacjami, b) naprawiania błędów, aby upewnić się, że szata graficzna i układ strony są prawidłowo wyświetlane, c) naprawiania błędów, aby upewnić się, że witryny i aplikacje funkcjonują prawidłowo oraz d) w celu monitorowania zgodności z naszym regulaminem.

 

Korzystanie z plików cookie/tagów/pikseli: możemy zbierać dane osobowe użytkownika w tym celu, korzystając z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje o urządzeniu mobilnym

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

 

 

 1. Bezpieczeństwo domeny i sieci oraz autoryzacja użytkownika

PRZETWARZANIE

Aby chronić nasze domeny, wykrywać nietypowe działania, zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i chronić naszą stronę przed dostępem nieupoważnionych osób (takich jak hakerzy), monitorujemy cały ruch skierowany na nasze strony i uwierzytelniamy dane logowania użytkownika za pomocą tokenów w celu weryfikacji przekazanych nam danych i porównania ich z innymi dostępnymi informacjami, takimi jak dane logowania, które użytkownik przekazał bezpośrednio nam lub innym platformom (takim jak Runtastic lub Facebook), bądź publicznie dostępne informacje, w celu zadbania, aby dostęp do naszych stron mieli wyłącznie „upoważnieni” użytkownicy.

 

reCAPTCHA

Stosujemy na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach funkcję reCAPTCHA obsługiwaną przez Google w celu weryfikacji tożsamości użytkowników i zabezpieczania naszych platform przed niebezpiecznymi programami („botami”), które mogą prowadzić do nadużyć na naszych platformach. Funkcja reCAPTCHA działa, gromadząc informacje na temat sprzętu i oprogramowania użytkownika (np. danych dotyczących urządzeń i aplikacji). Dane te udostępniane są firmie Google do analizy. Dane przechwycone przez reCAPTCHA objęte są polityką prywatności i warunkami korzystania firmy Google.

 

Korzystanie z plików cookie/tagów/pikseli: możemy zbierać dane osobowe użytkownika w tym celu, korzystając z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje o urządzeniu mobilnym

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

 

 

 1. Pozostawanie zalogowanym

PRZETWARZANIE

Jeśli użytkownik zdecyduje się pozostać zalogowany, w okresie wynoszącym do 30 dni nie będzie musiał logować się za każdym razem, gdy odwiedzi stronę internetową adidas. Dane osobowe zostaną wykorzystane na stronie internetowej adidas do wyświetlania informacji osobistych: e-mail będzie wykorzystywany podczas realizacji zakupu do informowania o adresie e-mail, który zostanie użyty do potwierdzenia zamówienia, imię i nazwisko będą wykorzystywane do personalizacji, a Twój unikalny identyfikator może być wykorzystywany do analizy interfejsu po stronie użytkownika. Pamiętaj, że nie będziemy przechowywać informacji na temat tego, czy wyrażono zgodę.

Te podstawowe informacje profilowe będą przechowywane do 30 dni w przeglądarce używanej do logowania w obrębie tokenu dostępu. Token dostępu to plik cookie z flagą HttpOnly. Token jest ważny przez 20 minut, jeśli zaznaczono opcję „pozostań zalogowany”. Po wygaśnięciu tokenu nie ma już możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych, więc sesja logowania się kończy. W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” w przeglądarce przechowujemy dodatkowo token odświeżający, który może zostać wykorzystany do odświeżenia tokena dostępu w ciągu 30 dni i przedłużenia w ten sposób sesji logowania. W przypadku braku tego tokena odświeżającego (jeśli nie wybrano opcji „pozostań zalogowany” lub pliki cookie zostały usunięte) token dostępu nie może zostać odświeżony. W związku z tym sesja nie zostanie przedłużona, a użytkownik zostanie wylogowany.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” osobiste dane adresowe użytkownika mogą trafić w ręce nieupoważnionej osoby trzeciej, jeśli zapomni wylogować się na publicznie dostępnym urządzeniu.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Informacje te będą przechowywane w przeglądarce przez okres do 30 dni. Dane można usunąć samodzielnie, usuwając pliki cookie z przeglądarki lub wybierając opcję „Wyloguj mnie ze wszystkich moich urządzeń” w sekcji konta.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

 

 1. Sprzedaż produktów adidas – zamówienie Online i Off-Line

PRZETWARZANIE

Aby przetwarzać zamówienia złożone online i/lub w aplikacji, zapewnić różne opcje płatności, stworzyć bezproblemowy system realizacji zamówienia, upewnić się, że otrzymano płatność, dopilnować, aby spełniono wymogi naszego Regulaminu (3. Warunki zakupu) dotyczące sprzedaży produktów, w tym przetwarzania faktur, dostawy, personalizacji, wymiany i zwrotów, Click & Collect. Zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeśli nasze rozwiązania do wykrywania oszustw płatniczych oznaczą transakcję jako podejrzaną i potencjalnie oszukańczą. Należy pamiętać, że system wykrywania oszustw płatniczych jest zautomatyzowanym procesem decyzyjnym. Jest on wymagany, aby umożliwić nam zawarcie umowy z użytkownikiem. Użytkownik ma prawo zwrócić się o zrewidowanie tej decyzji przez człowieka i odwołać się od niej.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy

Uzasadniony interes

Zobowiązanie prawne

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o lokalizacji
 • Wymiary
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji
 • Korespondencja
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje o urządzeniu mobilnym
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (gdy zastosowanie ma członkostwo marki adidas / jeśli jest dostępne dla adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia (10 lat). Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)
 • Dostawcy usług wytwórczych
 • Dostawcy usług kurierskich
 • Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego
 • Dostawcy usług płatniczych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Wzbogacenie i doskonalenie doświadczeń związanych z zakupami cyfrowymi

PRZETWARZANIE

Podczas zakupów na różnych cyfrowych platformach handlowych adidas (na stronie internetowej adidas i w aplikacji adidas) gromadzimy Dane Osobowe, aby podnosić komfort zakupów, przeglądania i realizacji zakupu. Może to obejmować pomoc w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru, wizualizację wyglądu produktu na użytkowniku za pośrednictwem naszych platform cyfrowych lub użytkowanie platform do korzystania z określonych doświadczeń zapewnianych za pośrednictwem naszych cyfrowych platform bezpośrednio lub za pośrednictwem cyfrowych urządzeń znajdujących się w naszych punktach handlowych.

 

 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZMIARU

Aby pomóc znaleźć najlepszy rozmiar, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów, używamy widżetów oferujących zalecenia dotyczące rozmiaru w naszej aplikacji i na naszej stronie internetowej. Widżet poleci odpowiedni rozmiar dla danego produktu adidas za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. Widżet skojarzy podane nam wymiary z informacjami o produktach adidas, informacjami na temat koszyka i historią zakupów (jeśli są one dla nas dostępne), aby polecić najbardziej odpowiedni rozmiar danego produktu adidas. Zalecenia dotyczące rozmiaru podawane są przez dostawcę zewnętrznego.

 

Korzystanie z plików cookie/tagów/pikseli: możemy zbierać dane osobowe użytkownika w tym celu, korzystając z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Wymiary
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przechowujemy je, dopóki nie usuniesz swoich danych.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Dostawcy zapewniający zalecenia dotyczące rozmiaru

 

 

 1. PRZYMIERZANIE PRODUKTÓW W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ I WYSZUKIWANIE WIZUALNE

Nasze aplikacje umożliwiają korzystanie z aparatu znajdującego się w urządzeniu użytkownika w różnych celach: aby zobaczyć, jak niektóre produkty adidas wyglądają na użytkowniku dzięki funkcji rzeczywistości rozszerzonej (AR), oraz aby wyszukać produkty adidas za pomocą obrazu. W tym celu wdrażamy w naszych aplikacjach zestawy narzędzi dla programistów (SDK) udostępniane przez podmioty zewnętrzne. Przed skorzystaniem z aparatu w celu wypróbowania tej funkcji poprosimy o pozwolenie. Nie będziemy przechowywać żadnych zdjęć ani nagrań wideo zrobionych przy pomocy aparatu w urządzeniu. Następnie przeanalizujemy, w jaki sposób użytkownik korzysta z funkcji rzeczywistości rozszerzonej, aby poprawić komfort korzystania z nich w celu zadbania, by użytkownik dalej prowadził z nami interakcje za pośrednictwem naszych aplikacji.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Wymiary
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przechowujemy je, dopóki nie usuniesz swoich danych.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Dostawcy usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej
 • Dostawcy usług z zakresu wyszukiwania wizualnego

 

 

 1. Wykrywanie oszustw związanych z płatnościami

PRZETWARZANIE

Kojarzymy podane nam przez użytkownika informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji z innymi informacjami uzyskanymi za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców z dziedziny ryzyka płatniczego i zapobiegania oszustwom, aby upewnić się, że wszelkie zakupy są zgodne z prawem i że produkty nie są nabywane w sposób naruszający nasz regulamin. Oznacza to, że w zależności od wyniku analizy informacji możemy odrzucić zamówienie i odmówić przyjęcia płatności. Jest to zautomatyzowany proces podejmowania decyzji wymagany do zawarcia umowy sprzedaży z użytkownikiem.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy i uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje o urządzeniu mobilnym

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego
 • Dostawcy usług płatniczych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Dostarczanie produktów

PRZETWARZANIE

Po pomyślnym złożeniu zamówienia wykorzystujemy dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub adres wysyłki) oraz inne dane dotyczące płatności, zakupów i transakcji, aby dostarczyć zakupione produkty.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: adres wysyłki

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Usługodawcy
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 1. Elektroniczne śledzenie dostaw

PRZETWARZANIE

Usługa ta jest świadczona przez naszych dostawców usług kurierskich z zastrzeżeniem dostępności u dostawcy usług kurierskich obsługującego adres dostawy. U niektórych dostawców usług kurierskich istnieje możliwość śledzenia przesyłki przy użyciu usług świadczonych bezpośrednio przez naszych partnerów obsługujących przesyłki. Usługa ta jest świadczona na podstawie uzasadnionego interesu naszych konsumentów, aby mogli oni zorganizować odbiór swoich paczek. Jednak w przypadku niektórych dostawców usług może to być możliwe tylko za zgodą użytkownika. Usługa jest hostowana na platformie partnera obsługującego przesyłki. Należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych w tym celu.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes / oraz w stosownych przypadkach zgoda

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: adres e-mail
 • Dane kontaktowe: numer telefonu
 • Wszelkie inne informacje, które użytkownik może przekazać bezpośrednio i dobrowolnie partnerowi obsługującemu przesyłki

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Zgodnie z warunkami naszego partnera obsługującego przesyłki.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Dostawcy usług kurierskich

 

 

 1. Biznesowa analityka operacyjna

PRZETWARZANIE

Musimy wiedzieć, jak sobie radzimy jako firma. Leży to w interesie naszych akcjonariuszy, członków zarządu, naszych pracowników i naszych partnerów, a także naszych konsumentów. Tworzymy modele danych do różnych celów analitycznych i prowadzimy analizy, korzystając z tych modeli danych, aby zrozumieć, jak nasze produkty sprzedają się na różnych rynkach, jakie cechy naszych produktów cieszą się zainteresowaniem, co się sprawdziło, a co nie w odniesieniu do naszych kampanii marketingowych i reklamowych, naszych projektów produktów i strategii dystrybucji, naszego projektu strony internetowej i ogólnych doświadczeń użytkownika, abyśmy mogli opracować, wdrożyć i zweryfikować naszą strategię biznesową.

 

Obejmuje to na przykład analizę danych mającą na celu zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy przeglądają naszą stronę i korzystają z aplikacji z myślą o poprawieniu komfortu użytkowania, aby upewnić się, że nadal będą kupować nasze produkty i wchodzić w interakcje z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji.

 

Usuwamy wszelkie dane identyfikacyjne, które mogłyby doprowadzić do ustalenia tożsamości użytkownika (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail), i używamy tylko naszego wewnętrznego, unikatowego identyfikatora w postaci adresu IP, aby zminimalizować ewentualne zagrożenia dla prywatności.

 

Korzystanie z plików cookie/tagów/pikseli: możemy zbierać dane osobowe użytkownika w tym celu, korzystając z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

 

Więcej informacji na temat tego, jak nasi dostawcy rozwiązań do analizy danych świadczą usługi analityczne, korzystając z Twoich danych, można uzyskać tutaj:

 

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: unikalny identyfikator konsumenta (tylko)
 • Wymiary
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji
 • Informacje o lokalizacji
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji
 • Informacje o aktywności fizycznej
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje o urządzeniu mobilnym
 • Korespondencja
 • Informacje o interakcjach i aktywności w mediach społecznościowych
 • Osobiste opinie
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Podczas korzystania z usług analitycznych świadczonych przez określonych powyżej dostawców jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez określony przez tych dostawców okres. Okres przechowywania wskazany przez dostawców:

 

Adobe Analytics: 36 miesięcy (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 miesięcy

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl)

 

Potrzebujemy informacji za ten okres, aby przeprowadzić dokładną analizę naszej działalności operacyjnej.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Potencjalni nabywcy i inwestorzy
 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego
 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Obsługa klienta

PRZETWARZANIE

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe, aby udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówienia, aby informować Cię na Twoje żądanie o dostępności produktu, którym jesteś zainteresowany, oraz aby udzielać odpowiedzi na Twoje pytania i obawy za pośrednictwem różnych udostępnionych przez nas kanałów informacyjnych, w tym jeśli skontaktujesz się z nami w celu zadania pytań na temat Twoich praw dotyczących Danych Osobowych. Twoje wnioski kierowane do obsługi klienta będą analizowane, abyśmy mogli świadczyć Ci przydatne usługi w przyszłości. Możemy rejestrować rozmowy telefoniczne z Tobą w celach związanych z zapewnianiem jakości, wyłącznie jeśli zgodzisz się na nagrywanie.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

Zgoda (na nagrywanie rozmów telefonicznych)

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Wymiary
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji
 • Korespondencja
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

             Obraz i nagrania (wyłącznie za Twoją zgodą)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Ustawowy okres przedawnienia: 2 lata

Musimy przechowywać informacje na wypadek sporów prawnych.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)
 • Dostawcy usług kurierskich
 • Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego
 • Dostawcy usług płatniczych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail (subskrypcja newslettera)

PRZETWARZANIE

Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 

Korzystanie z plików cookie/znaczników/pikseli: możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, korzystając w tym celu z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Zgoda

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o lokalizacji
 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem istniejącej umowy)

PRZETWARZANIE

Gdy kupujesz nasze produkty lub zawierasz z nami umowy, traktujemy to jako oznakę zainteresowania naszymi produktami, usługami, promocjami i różnymi ofertami. Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 

Korzystanie z plików cookie/znaczników/pikseli: możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, korzystając w tym celu z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o lokalizacji
 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Wiadomości kierowane do konkretnych odbiorców na niezależnych platformach reklamowych

PRZETWARZANIE

Korzystamy z niezależnych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, YouTube, Instagram itp. w celu przesyłania wiadomości kierowanych do Ciebie w oparciu o Twoje zachowania i wzorce przeglądania stron internetowych o określonym czasie i w określonych miejscach na tych platformach, aby zwiększyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. W tym celu udostępniamy Twoje Dane Osobowe współpracującym z nami agencjom reklamowym oraz platformom społecznościowym. Korzystamy z niezależnych rozwiązań takich jak Google Analytics i Facebook Business Manager, aby usprawnić kierowanie naszych kampanii i wiadomości do konkretnych konsumentów. Platformy społecznościowe będą starać się dopasować Twój profil w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce (przeglądaną podstronę) na wyświetlenie reklamy adidas. Musimy też analizować niezbędne informacje, aby poznać skuteczność naszych kampanii. Nawet jeżeli nie zgodzisz się na bycie śledzonym przez nas w tym celu, nadal będziesz widzieć sporadyczne losowe reklamy w serwisach społecznościowych i na innych niezależnych platformach. Zapoznaj się również z informacją o polityce prywatności na platformach społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przez nie wykorzystywane w tym celu.

 

Korzystanie z plików cookie/znaczników/pikseli: możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, korzystając w tym celu z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

O tym, jak nasi Partnerzy reklamowi i platformy społecznościowe pomagają nam osiągnąć ten cel, możesz się dowiedzieć, odwiedzając ich witryny:

 

Reklamy spersonalizowane Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl

Polityki Google dotyczące reklam: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Regulamin Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

PODSTAWA PRAWNA    

Zgoda

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje o lokalizacji
 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Osobiste opinie
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Współpracujące agencje reklamowe
 • Platformy społecznościowe
 • Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 1. Zarządzanie członkostwem Reebok UNLOCKED | ReebokONE – w stosownych przypadkach

Uwaga: zapisy tej części mają zastosowanie wyłącznie do osób, które dołączyły do klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE i zostały jego członkami.

 

PRZETWARZANIE

Gdy zostaniesz członkiem klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, będziemy wykorzystywać informacje podane powyżej, aby zarządzać Twoim członkostwem w sposób opisany w Regulaminie Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Będziemy również korzystać z Twoich danych do komunikowania się z Tobą.

 

Korzystanie z plików cookie/znaczników/pikseli: możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, korzystając w tym celu z takich technologii, jak pliki cookie, piksele i znaczniki do gromadzenia danych na temat urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy

Uzasadniony interes (e-maile marketingowe)

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa
 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego
 • Korespondencja
 • Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Osobiste opinie (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące aktywności (jeżeli zostały udostępnione firmie adidas)
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeżeli zostały udostępnione firmie adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Potencjalni nabywcy i inwestorzy
 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego
 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych
 • Partnerzy UNLOCKED | ReebokONE

 

 1. Rejestracja prywatnych wydarzeń

PRZETWARZANIE

Gdy zgłosisz się do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu z ograniczoną liczbą miejsc, skorzystamy z przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych w celu zarezerwowania Ci miejsca. Twoje Dane Osobowe będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem powiązanym z danym wydarzeniem. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o lokalizacji
 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)
 • Obraz i nagrania (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)
 • Osobiste opinie (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)
 • Interakcje z mediami społecznościowymi i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są gromadzone odniesieniu do danego wydarzenia)
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas trwania wydarzenia i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Administrator adidas organizujący wydarzenie.
 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)
 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

 

 

 1. Rejestracja w wydarzeniu otwartym

PRZETWARZANIE

Często organizujemy również wydarzenia otwarte dla wszystkich. Korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie Danych Osobowych, aby informować Cię o interesujących Cię wydarzeniach. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o lokalizacji
 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Przez okres trwania zdarzenia + 36 miesięcy, jeżeli dane dotyczące danego zdarzenia są wykorzystywane w celach związanych z ANALIZĄ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Administrator adidas organizujący wydarzenie.
 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)
 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

 

 

 1. Badania i rozwój produktów

PRZETWARZANIE

Przeprowadzamy analizy w celu doskonalenia naszych produktów i usług. Obejmuje to zadawanie pytań za pośrednictwem ankiet, zwracanie się do Ciebie z prośbą o przetestowanie naszych produktów i podzielenie się opinią, zwracanie się do innych usługodawców o przeprowadzenie badania rynkowego i badania produktów dla nas, testowanie nowych technologii w naszych produktach, które mogą gromadzić Dane Osobowe, aby utrzymywać przewagę konkurencyjną. Przechowujemy te informacje w oparciu o nasz „uzasadniony interes”, dlatego biorąc udział w ocenie produktu lub badaniu, przyjmujesz do wiadomości, że jest to nasz uzasadniony interes. Jeśli nie jest to możliwe w przypadku danego produktu lub jeśli sprzeciwiasz się temu uzasadnionemu interesowi, usuniemy wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, dane kontaktowe lub informacje dotyczące urządzenia mobilnego, aby informacje te nie mogły zostać wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości, i nie stanowiły już Twoich Danych Osobowych oraz były uznawane za „zanonimizowane”.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Wymiary (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Dane kontaktowe (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje o lokalizacji (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje dotyczące płatności, zakupu i transakcji (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Interakcje z mediami społecznościowymi i aktywność w mediach społecznościowych (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje dotyczące przeglądania (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Korespondencja (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (tylko jeśli projekt tego wymaga)
 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Czas trwania projektu i ustawowy okres przechowywania określony w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Potencjalni nabywcy i inwestorzy
 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego
 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych
 • Dostawcy usług wytwórczych
 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

 

 

 1. Obowiązek prawny – współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi (w tym sądami)

PRZETWARZANIE

Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych Osobowych z powodów związanych z bezpieczeństwem krajowym i publicznym, zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, postępowaniem sądowym, ochroną praw i wolności innych osób oraz egzekwowaniem roszczeń cywilnych, przekażemy informacje wymagane przez organy lub strony po stwierdzeniu, że wniosek jest prawnie uzasadniony. Możemy nie być w stanie Cię o tym powiadomić, jeśli jest to niezgodne z prawem.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Zobowiązanie prawne

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

Wszystkie kategorie Danych Osobowych wymagane przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Władze lokalne i krajowe, w tym organy podatkowe
 • Lokalne i krajowe organy ścigania
 • Lokalne i krajowe instytucje sądownicze

 

 

 1. Dowody – Spory dotyczące umowy i/lub zgodność z przepisami

 

PRZETWARZANIE

Musimy przechowywać dowody na wypadek sporów dotyczących umowy lub aby bronić się podczas audytów dochodzeniowych bądź sporów i skarg dotyczących zgodności z zasadami ochrony prywatności, w tym dotyczących postępowania w odniesieniu do praw osób fizycznych.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Zobowiązanie prawne

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

Wszystkie kategorie Danych Osobowych, które muszą zostać wykorzystane jako dowody

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Ustawowy okres przedawnienia w zależności od okresu umownego i/lub wymogów prawnych

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 

 

 1. Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii („POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE”).

PRZETWARZANIE

Gdy odwiedzasz stronę internetową adidas, zapisujemy w Twojej przeglądarce rozwiązania do gromadzenia danych, takie jak m.in. pliki cookie, znaczniki, piksele, kontenery znaczników, sygnały nawigacyjne (beacons), aby uzyskiwać pewne informacje na temat Twojej aktualnej sesji przeglądania. Na innych stronach internetowych wobec tych technologii często stosowany jest zbiorczy termin „pliki cookie”. Pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej „zapamiętywać” Twoje działania i preferencje (np. login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania strony) przez pewien okres czasu, abyś nie musiał ich wprowadzać za każdym razem, gdy powrócisz na stronę lub gdy przejdziesz z jednej podstrony na drugą. Używamy plików cookie do różnych celów, co oznacza również, że mają one różne podstawy prawne. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie do realizacji różnych celów.

 

1) „WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna. Do obsługi naszej strony stosujemy „wymagane pliki cookie”. Obejmuje to przechowywanie unikatowego identyfikatora w celu administrowania i rozpoznawania Ciebie jako określonego użytkownika naszej strony, aby świadczyć ujednolicone i precyzyjne usługi. Obejmuje to zapamiętywanie produktów umieszczonych w koszyku lub ustawień językowych. Te pliki cookie są przechowywane przez czas trwania sesji. Bez tych plików cookie nie można prawidłowo przeglądać naszej strony.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

2) „FUNKCJONALNE” – poprawa funkcjonowania i parametrów strony internetowej. Korzystamy z „funkcjonalnych plików cookie”, aby ciągle poprawiać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Obejmuje to wykorzystanie danych uzyskanych od Ciebie w celu wykonania następujących czynności:

 • Analiza stron internetowych – w oparciu o Twoje zachowania podczas przeglądania analizujemy dane, aby poprawiać funkcjonalność i wygląd naszej strony internetowej.
 • Wskaźnik skuteczności reklam – na podstawie sposobu wejścia na naszą stronę internetową mierzymy skuteczność naszych reklam, analizując kliknięcia reklam w celu zwiększenia skuteczności reklam wykupowanych na stronach zewnętrznych.
 • Śledzenie afiliacyjne – musimy zezwalać naszym partnerom lub usługodawcom z dziedziny marketingu afiliacyjnego na dostęp do pewnych informacji, jeśli wejdziesz na naszą stronę i zakupisz produkt po uprzedniej wizycie na ich stronie. Jest to konieczne, ponieważ możemy być zobowiązani do dokonania opłaty za takie usługi. W tym celu udostępnimy informacje o takiej wizycie, w tym o zakupionych produktach.
 • Zarządzanie błędami – sprawdzamy błędy pojawiające się na stronach internetowych, aby dbać o szybkie usuwanie niedociągnięć lub problemów.
 • Testowanie projektów – musimy korzystać z testów A/B lub testów z wieloma zmiennymi, aby zapewniać ujednolicony wygląd strony i wrażenia dla jej użytkowników podczas aktualnej i podczas przyszłych sesji.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

Zgoda – na instalację „plików cookie” oznakowanych jako „funkcjonalne pliki cookie” na urządzeniu i w przeglądarce

 

3) „MARKETINGOWE” – poprawa funkcjonalności i parametrów strony internetowej. Korzystamy z „marketingowych plików cookie” udostępnianych przez naszych partnerów reklamowych, aby upewnić się, że nasze wiadomości reklamowe są wyświetlane we właściwym czasie i w odpowiednim miejscu. Te pliki cookie są trwałe, ale ograniczone czasowo. Zawierają one unikatowy klucz pozwalający odróżniać poszczególnych użytkowników w kontekście zwyczajów związanych z przeglądaniem stron. Korzystamy z tych plików cookie również, aby ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy na stronie internetowej wyświetlanej przez danego użytkownika i do pomiaru skuteczności danej kampanii. Identyfikatory przechowywane przez te pliki cookie dostarczane są przez naszych partnerów. Nie możemy używać tego samego identyfikatora w naszych własnych systemach. Korzystamy również z tych plików cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie do danej geolokalizacji, np. w celu wyświetlana informacji o najbliższym sklepie, w którym przeglądany produkt może być dostępny.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Zgoda na instalację plików cookie oznaczonych jako „marketingowe pliki cookie” na urządzeniu i w przeglądarce, oraz na korzystanie ze zgromadzonych Danych Osobowych w opisanych poniżej celach.

 

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące przeglądania
 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego
 • Informacje o lokalizacji: są one gromadzone poprzez obserwowanie zachowań podczas przeglądania stron
 • Informacje dotyczące członkostwa (jeśli są dostępne dla firmy adidas)
 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Pliki cookie, piksele, znaczniki i inne podobne technologie wykorzystywane do gromadzenia informacji dotyczących Twojego urządzenia i Twoich zachowań podczas przeglądania są przechowywane w Twojej przeglądarce w trakcie trwania sesji lub dopóki nie usuniesz plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

 

Dane uzyskane za pośrednictwem plików cookie związane z innymi celami będą przechowywane, dopóki dany cel nie przestanie istnieć.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych
 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego
 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych
 • Współpracujące agencje reklamowe
 • Platformy społecznościowe
 • Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych

 

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez wyraźnej zgody użytkownika. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie zamieszczono w sekcji „Pomoc”.

 

Dowiedz się, jak to działa w Twojej przeglądarce, klikając tutaj:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pl-PL

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Adobe (pliki cookie flash): https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/flash-player.html

Aplikacja Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Witryny pomagają również lepiej zrozumieć, jak działają reklamy oparte na plikach cookie i jak można zarządzać ustawieniami plików cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Strona rezygnacji z Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Więcej informacji na temat przepisów regulujących korzystanie z plików cookie można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Pozyskiwanie treści generowanych przez użytkowników (UGC) z mediów społecznościowych

PRZETWARZANIE

Zachęcamy do udostępnienia nam swoich obrazów za pośrednictwem platform społecznościowych, wystarczy postępować zgodnie z danym instrukcjami, np. „#yesadidas”. Będziemy korzystać z zamieszczonych obrazów do celów związanych z naszą kampanią. Prawa do obrazu użytkownika uzyskujemy na mocy umowy licencyjnej w formie naszego Regulaminu. Przesyłając nam swoje obrazy za pośrednictwem mediów społecznościowych, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas tych obrazów zgodnie z postanowieniami opisanymi w umowie licencyjnej.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Wykonanie umowy

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: identyfikator w mediach społecznościowych
 • Informacje dotyczące społeczności: obrazy, nagrania wideo lub dźwiękowe, komentarze i inne pliki udostępniane za pośrednictwem platform społecznościowych promujących adidas
 • Informacje o interakcjach i aktywności w mediach społecznościowych

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Okres obowiązywania umowy licencyjnej i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG
 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)
 • Partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników
 • Współpracujące agencje reklamowe
 • Platformy społecznościowe
 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

 

 

 1. Powiadomienia push (komunikacja w aplikacji)

PRZETWARZANIE

Gdy korzystasz z aplikacji adidas, używamy powiadomień push w tej aplikacji, aby komunikować się z Tobą w związku z realizacją celów przedstawionych w niniejszej Informacji. Obejmuje to informacje odnoszące się do celów w oparciu o wykonywanie umowy (np. w związku z zakupem). W dowolnym momencie możesz wyłączyć powiadomienia push w sekcji „Ustawienia” na urządzeniach mobilnych. Jeżeli jednak wyłączysz powiadomienia push, możemy być zmuszeni kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu przekazania istotnych wiadomości dotyczących zakupu.

 

PODSTAWA PRAWNA    

Uzasadniony interes

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH         

 • Informacje dotyczące przeglądania ORAZ informacje dotyczące urządzeń mobilnych

 

OKRES PRZECHOWYWANIA       

Dopóki nie przestaniesz korzystać z aplikacji i nie wyłączysz powiadomień push.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW            

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 

 

 1. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?

W zależności od czynności przetwarzania Danych Osobowych, Twoje Dane Osobowe są udostępniane różnym „kategoriom odbiorców”. Jeżeli odbiorca jest poza terenem UE/EOG, wdrożyliśmy niezbędne środki, takie jak przyjęcie Standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję UE i odpowiednie zabezpieczenia.

 

 

 1. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ograniczyć ryzyko związane z wykorzystaniem Twoich Danych osobowych, w tym z utratą, zmianą lub nieupoważnionym dostępem do Twoich Danych osobowych, i umożliwić Ci egzekwowanie swoich praw. Wymagamy, aby nasi dostawcy usług zapewniali takie same środki poprzez stosowanie umów. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie przesyłanie Danych osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Możemy chronić Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy je posiadamy.

 

 

 

 1. Pytania ogólne, wsparcie

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA adidas – (https://reebok.pl/pomoc)

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://reebok.pl/pomoc.

 

WŁADZE LOKALNE

W razie pytań dotyczących swoich praw należy zapoznać się ze stronami internetowymi i stronami władz lokalnych lub skontaktować się z ich biurami.

 

 

 

 1. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?

 

DataProtection@adidas.com

 

Globalny Dział Prawny (prywatność) | Inspektor Ochrony Danych

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Niemcy

 

 

 1. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych

Listę Odbiorców Danych, którzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, można znaleźć w poniższych instrukcjach Podmiotów Odpowiedzialnych. Lista może ulec zmianie w razie potrzeby.

 

SPÓŁKA – OBSŁUGA

 • adidas International Marketing B.V. – działalność sklepu internetowego i usługi marketingowe
 • Demandware Inc.| USA – hosting strony internetowej
 • Adyen | Holandia – procesy płatnicze
 • InfoSys Technologies Ltd. | Indie, EPAM | Białoruś – tworzenie strony
 • Adobe Analytics | Irlandia, Google Analytics | USA – analiza ruchu na stronie internetowej
 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analiza wykorzystania mediów społecznościowych
 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analiza wykorzystania aplikacji mobilnej
 • Qualtrics LLC | USA – ankieta, wskaźnik Net Promoter Score
 • 3 | Niemcy, cip Trademarketing GmbH | Niemcy – zarządzanie wydarzeniami
 • Neolane Ltd. | Francja – marketing
 • Batterii LLC | USA – opinie klientów
 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandia, IRIS | Australia – agencje CRM
 • Olapic, Inc. | USA – partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników
 • Podmioty stowarzyszone adidas | globalnie – zarządzanie relacjami z klientami
 • Teleperformance | Niemcy – obsługa klienta
 • DHL | Niemcy – dostawa produktów
 • Feedzai | Niemcy – zapobieganie oszustwom
 • PayPal | USA – usługi płatnicze
 • Apple Pay, Google Pay | USA – płatności mobilne
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakcje z mediami społecznościowymi
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irlandia – interakcje z mediami społecznościowymi
 • Twitter | USA – interakcje z mediami społecznościowymi
 • Google | USA – interakcje z mediami społecznościowymi
 • Runtastic GmbH | Austria – społeczność prozdrowotna
 • Google Analytics | USA – analityka
 • Adobe Analytics | USA – analityka
 • Anatwine Limited | Wielka Brytania – doświadczenia konsumentów
 • MediaCom | Wielka Brytania – partner reklamowy
 • Oprogramowanie Salesforce – CRM | analiza danych
 • Wunderman – usługi w zakresie e-maili marketingowych
 • Stuffstr Limited – partner handlowy
 • Webhelp – dostawca usług obsługi klienta
 • Fit Analytics GmbH – dostawca usług zalecania rozmiaru
 • Bazaarvoice, Inc | USA – dostawca usług analizy ocen
 • mParticle Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych
 • Amplituda Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych
 • Appsflyer Ltd | Izrael – analiza aplikacji mobilnych
 • Visenze Pte. Ltd | Singapur – wyszukiwarka wizualna
 • Vyking Limited | Wielka Brytania – dostawca usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej

 

 

W przypadku gdy Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez administratorów danych spoza firmy adidas za pośrednictwem platform lub aplikacji adidas lub w innych miejscach dla ich własnych celów, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak administratorzy ci przetwarzają Twoje Dane Osobowe, należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności danego administratora danych spoza adidas.